WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 21 sierpnia 2019

Mechanika i budowa maszynKierunek kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn związany jest z tzw. cyklem życia każdego produktu. W ramach tego kierunku, student zapoznaje się z poszczególnymi etapami wspomnianego cyklu życia (patrz rysunek). Poznaje więc jak wykorzystywać wiedzę techniczną do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu, gdyż jeśli nie będzie projektu technicznego produktu, to nie będzie wiadomo co chcemy produkować. Dale poznaje problemy opracowania technologii - student pozyska wiedzę jakie procesy zaprojektować i zastosować, aby wykonać produkt na który w poprzednim etapie cyklu życia produktu opracowana została dokumentacja konstrukcyjna. Następnym etapem jest wytwarzanie produktu – czyli wykonanie konkretnego produktu według opracowanej poprzednio dokumentacji konstrukcyjnej  i  technologicznej. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn musi również poznać i umieć rozwiązywać problemy związane z eksploatacją produktu w tym także problemy dotyczące napraw różnych urządzeń technicznych. I w końcu musi posiadać także wiedzę, co zrobić z produktem, którego „życie” już się zakończyło.

Studiowanie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to pozyskanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na rozwiązywanie konkretnych praktycznych problemów  związanych z produkcją i eksploatacją wszystkich urządzeń technicznych.
W ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn student ma możliwość wyboru jednej z czterech oferowanych w Instytucie specjalności:
  •     Mechatronika
  •     Metalurgia - NOWOŚĆ
  •     Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
  •     Inżynieria wirtualna

Specjalności te dotyczą tego fragmentu „cyklu życia produktu” w których student chciałby stać się specjalistą.

Specjalność: Mechatronika
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcyjnego (opracować dokumentację konstrukcyjną – co wykonać) oraz projektowania technologii wytwarzania (opracować dokumentację – jak wykonywać). Posiada umiejętność  wykorzystania systemów komputerowych wspomagających prace konstrukcyjne i technologiczne. Podstawowym miejscem zatrudnienia absolwenta tej specjalności są działy (komórki) przygotowania produkcji wszystkich przedsiębiorstw.

Specjalność: Metalurgia
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metalurgii, przetwórstwa stopów metali oraz tworzyw sztucznych, energetyki, informatyki, ekonomiki i zarządzania, ekologii. Posiada umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania wyrobów.

Specjalność: Eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych
Absolwet specjalności jest wszechstronnie wykształconym inżynierem mechanikiem z podstawową wiedzą i umiejętnościami w zakresie konstrukcji oraz technologii urządzeń mechanicznych i elektromechanicznych. Specjalność Eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych, umożliwia uzyskanie przez studenta dodatkowych kompetencji z zakresu  eksploatacji i konserwacji oraz technologii napraw pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych.

Specjalność: Inżynieria wirtualna - nowoczesny inżynier mechanik!

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki