WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Kształcenie

Katedra Inżynierii i Technologii PWSZ w Koninie prowadzi kierunek kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) –  studia I stopnia, od 2015 r. Energetyka na poziomie inżynierskim –  studia I stopnia a od 2017r. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na poziomie magisterskim –  studia II stopnia.
 
Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po zakończeniu programu studiów i obronie pracy dyplomowej inżynierskiej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera mechanika. Tytuł ten umożliwia absolwentowi albo podjęcie pracy zawodowej (zawód ten jest najbardziej poszukiwanym zawodem w regionie, kraju i za granicą), albo dalsze kształcenie na studiach magisterskich – II stopnia w Politechnikach całego kraju, lub Uczelniach zagranicznych.

Studia II stopnia twają 4 semestry dla studentów z tytułem licencjata a 3,5 semestra dla studentów z tytułem inżyniera.

W Katedrze Inżynierii i Technologii studia techniczne prowadzone są w trybie:
• stacjonarnym ( tzw. studia dzienne) – zajęcia dydaktyczne odbywają się w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku,
• niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne) – zajęcia dydaktyczne odbywają się w dni zjazdowe (soboty i niedziele).

Prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak podpisał umowę o współpracy z Energą -Operator SA, której głównym założeniem jest objęcie patronatu oraz ufundowanie stypendiów dla studentów kierunku energetyka.
Wyrażając przekonanie o konieczności wspólnego działania PWSZ w Koninie i Energa –Operator SA na rzecz promowania edukacji oraz dostrzegając potrzebę stworzenia perspektyw zawodowych dla kierunkowo wykształconych absolwentów PWSZ w Koninie, podjęto decyzje objęcia patronatu nad kierunkiem w zakresie energetyki i elektrotechniki.
Współpraca pomiędzy Uczelnią, a firmą gwarantuje szereg korzyści od stypendiów dla studentów III semestru studiów na kierunku energetyka, po  możliwość odbywania praktyk studenckich oraz staży w Energa –Operator SA. Studenci mają również  możliwość pisania prac dyplomowych z zakresu działalności spółki.
Energa – Operator SA w ramach patronatu nad kierunkiem energetyka zobowiązał się także do realizacji prelekcji merytorycznych, warsztatów  dla studentów, a także wycieczek terenowych.

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki