WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 22 września 2019

Wsparcie procesu edukacyjnego

W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

1) dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności:

– wydłużenie czasu pisania egzaminów,
– zmian form egzaminów z pisemnej na ustną,
– używanie komputerów,
– przygotowanie tekstów w powiększonej czcionce,
– możliwości nagrywania wykładów na dyktafon;

2) indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych;

3) dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego;

4) uzyskania wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym;

5) pomoc asystenta studenta niepełnosprawnego.*

* Asystent osoby niepełnosprawnej
 
  1. Pełnomocnik może powołać z grona studentów - asystentów osoby niepełnosprawnej.
  2.  Informację o powołaniu asystentów Pełnomocnik przedkłada Rektorowi.
  3.  Asystent wspiera Pełnomocnika w wykonywaniu zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym. W szczególności odpowiada za:
a) indywidualny kontakt z osobą niepełnosprawną w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z funkcjonowaniem Uczelni,

b) przygotowanie prezentacji, sprawozdań, informacji związanych z działaniami Uczelni, studentów i organizacji w obszarze problematyki niepełnosprawności, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Uczelni,

c) pomoc w monitorowaniu sytuacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
ze względu na niepełnosprawność.
  1. Działania asystentów podejmowane są wyłącznie we współpracy z Pełnomocnikiem.


Aby skorzystać z oferowanych form wsparcia, należy złożyć dokumenty na wybrany przez siebie kierunek studiów, wypełnić kwestionariusz dla niepełnosprawnych kandydatów na studia oraz dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 
Rekrutacja na studia
Osoby niepełnosprawne przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, które ma charakter konkursowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości.
 

 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki