WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 20 września 2019

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie znajduje się przy ul.kard.Stefana Wyszyńskiego 3 c. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o powierzchni użytkowej ponad 1 100 m2, która składa się z dwóch agend:
  1. Biblioteka Główna – przy ul. Wyszyńskiego 3c
  2. Czytelnia – przy ul. Ks. J. Popiełuszki 4

W gmachu głównym Biblioteki przy ul. Wyszyńskiego 3c mieszczą się:
  • Czytelnia Naukowa,
  • Czytelnia Komputerowa,
  • Wypożyczalnia
  • Ośrodek Informacji Naukowej
  • pokój pracy indywidualnej


Czytelnia Naukowa: tu gromadzone są zarówno książki jak i czasopisma o charakterze uniwersalnym. Użytkownicy mogą korzystać z 27 miejsc do pracy indywidualnej.

Czytelnia Komputerowa: to 28 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wszystkie stanowiska wyposażone są w nowoczesne komputery sprzężone w wewnętrzną sieć. Na stanowiskach komputerowych udostępniany jest program SOWA oraz różnego rodzaju bazy.Wypożyczalnia: znaczna część księgozbioru z wolnym dostępem do półek, część zgromadzona w magazynach. Magazyny mieszczą również archiwalne roczniki czasopism.


Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 6 dni w tygodniu.


Biblioteka posiada komputerowy katalog główny: alfabetyczny i rzeczowy według UKD oraz katalogi czasopism i zbiorów specjalnych.
 
Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 70 tysięcy woluminów i ma charakter uniwersalny, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych. Księgozbiór Biblioteki oprócz literatury (typu podręczniki, skrypty) z zakresu przedmiotów nauczania na wszystkich specjalnościach, dysponuje także pozycjami, które są przydatne do pisania prac dyplomowych, semestralnych i innych oraz służą zgłębieniu wiedzy z wybranych dziedzin.

Biblioteka dysponuje również dużym zbiorem różnego rodzaju publikacji informacyjnych – encyklopedii, leksykonów, słowników i innych. Znacząca część zbiorów, ponad 13 tys. stanowią książki w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Biblioteka jest w posiadaniu różnego rodzaju norm. Gromadzone i udostępniane są również  regionalia. W Bibliotece można otrzymać także najnowsze pozycje z literatury pięknej. W ciągu całego roku gromadzi się i uzupełnia piśmiennictwo zgodnie z potrzebami
na poszczególnych kierunkach kształcenia. Zbiory biblioteczne, oprócz księgozbioru tradycyjnego, to także bogaty wybór multimediów, stanowiących zbiory specjalne Biblioteki – kaset magnetofonowych, kaset audio/video, płyt CD, w łącznej liczbie około 1700 sztuk.

W Bibliotece dostępne są czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, zarówno polsko, jak i obcojęzyczne (130 tytuły) oraz gromadzone są ich roczniki.

Studenci w czytelniach mają do dyspozycji łącznie 38 stanowisk komputerowych i 100 miejsc do pracy  indywidualnej.
 
Biblioteka jest w całości skomputeryzowana, a wypożyczanie odbywa się za pomocą programu do obsługi czytelników (SOWA).

Strona internetowa Biblioteki jest pełnym, na  bieżąco aktualizowanym źródłem informacji o Bibliotece i jej zasobach.
 
Dla studentów kierunku fizjoterapia Biblioteka proponuje ponad 740  woluminów,a także 10 tytułów czasopism specjalistycznych w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Główną czytelnią przeznaczoną dla studentów w/w kierunku jest Czytelnia mieszcząca się przy ul. Popiełuszki 4. Gromadzone są tu zbiory o charakterze podręcznym i podręcznikowym zalecane przez wykładowców poszczególnych przedmiotów, również czasopisma fachowe, a także zbiory multimedialne służące pogłębianiu wiedzy z zakresu fizjologii, anatomii i języków obcych.

Czytelnia dysponuje 26 miejscami do pracy, 8 komputerami z bezpłatnym dostępem do Internetu. Stanowiska wyposażone są w nowoczesne komputery sprzężone w wewnętrzną sieć. Na stanowiskach komputerowych udostępniany jest program SOWA oraz różnego rodzaju bazy m.in. baza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz bibliotek akademickich, z którymi Uczelnia współpracuje (Biblioteka AWF w Poznaniu, UE w Poznaniu, UAM w Poznaniu).
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki