WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 16 września 2019

Budynek główny przy ul. Przyjaźni 1

W obiekcie przy ul.Przyjaźni 1 znajduje się główna siedziba uczelni, w której urzęduje rektor, prorektorzy, kanclerz, kwestor oraz dziekan i prodziekan Wydziału Społeczno - Ekonomicznego.

W obiekcie prowadzą działalność następujące Katedry:

- Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- Katedra Zarządzania i Logistyki
 • Zakład Zarządzania 
 • Zakład Logistyki 

Mieszczą się tu również:
 • Dział Dydaktyki
- Kierownik Działu Dydaktyki
- Centrum Obsługi Studenta
- Stanowisko ds. Praktyk Zawodowych
- Sekcja Planowania i Informatycznej Obsługi Studentów
- Centrum Rekrutacji i Karier
- Sekcja Analiz i Sprawozdawczości
- Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Kadr,
 • Wydawnictwo,
 • Stanowisko ds.pomocy materialnej dla studentów,
 • Stanowisko ds. funduszy unijnych,
 • Stanowisko ds. obsługi prawnej,
 • Stanowisko ds.obronnych i ochrony informacji niejawnych
 • Stanowisko ds. obsługi e- ORDO i POLON
 • Stanowisko ds. bhp i ppoż
 • Archiwum 
 • Biuro ds.adinistracyjno-gospodarczych i obsługi obiektów
 • Biuro ds. Informatyzacji
 • Poligrafia
 • Biuro ds. Promocji 
W budynku głównym mieści się również siedziba Samorządu Studentów PWSZ w Koninie oraz biuro Stowarzyszenia Koniniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Gmach składa się z dwóch przylegających do siebie budynków: części A oraz części B. 

Do dyspozycji studentów na cele naukowo – dydaktyczne oraz sportowo - rekreacyjne pozostają następujące ilości i rodzaje sal:
 • aula o pojemności 460 miejsc siedzących, wyposażona w nowoczesny, profesjonalny sprzęt multimedialny z nagłośnieniem umożliwiający prowadzenie wykładów z zastosowaniem nowatorskich form dydaktycznych.

 
 • 5 sal wykładowych o pojemności odpowiednio 100 i 112 (sala audytoryjna) miejsc oraz trzy mniejsze – mieszczące od 75 do 90 osób, wyposażone w sprzęt audiowizualny z nagłośnieniem,
 • 13 sal ćwiczeniowych mogących pomieścić jednorazowo 15 - 40 studentów,
 • 3 pracownie komputerowe, w tym: dwie odpowiednio na 24 i 12 stanowisk oraz jedną na 15 stanowisk do nauczania języków obcych z wykorzystaniem platformy e-lerningowej. Wszystkie pracownie posiadają pełny dostęp do Internetu,
 •  3 sale seminaryjne na blisko 15 osób.
 

 
  Siłownia (Fitness Club) i sala do aerobicu, gdzie prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz treningi sekcji specjalistycznych. 
Na terenie budynku głównego uczelni studenci mają możliwość korzystania z Internetu.

W części B budynku przy ul. Przyjaźni 1 funkcjonuje również ogólnodostępny bufet Gastronomii Uczelnianej PWSZ w Koninie „Żak – Smak”.
Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki