WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 19 kwietnia 2019

Opinia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się

Metody weryfikacji efektów kształcenia dla danego modułu lub przedmiotu określa sylabus przedmiotu.

Komisja weryfikująca na podstawie wyników przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia się wnioskodawcy odpowiadają efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia i czy efekty te umożliwiają zaliczenie określonych zajęć wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.

Uznanie efektów uczenia się dla danego modułu lub przedmiotu zajęć następuje wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego modułu lub przedmiotu.

Potwierdzenie efektów uczenia się, a tym samym zaliczenie przedmiotu powinno nastąpić nie później niż do 30 czerwca i jest potwierdzane przypisaniem oceny temu przedmiotowi, zgodnie ze skalą ocen określoną w Regulaminie studiów. Ocena ta jest podstawą wyliczenia średniej ocen ze studiów.

W terminie 7 dni od zakończenia weryfikacji efektów uczenia się, komisja weryfikująca wydaje opinię w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się dla danego modułu lub przedmiotu. Wzór opinii.

W uzasadnionych przypadkach komisja weryfikująca, na wniosek wnioskodawcy, może odraczać lub wyznaczać nowe terminy weryfikacji efektów uczenia się.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki