WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 19 kwietnia 2019

Opłata za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się

Za przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się pobierana jest opłata, której wysokość określa Rektor.
 
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku w sprawie potwierdzenia osiągnięć zdobytych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia tejże opłaty.

Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie procedury potwierdzenia efektów uczenia się, której wzór określa Senat Uczelni. Wzór umowy.

Wnioskodawca ubiegający się o potwierdzenie efektów uczenia się zobowiązuje się do wniesienia opłat ustalonych przez władze Uczelni na zasadach określonych w Ustawie, na wskazany rachunek bankowy Uczelni.
 
Za dzień wniesienia opłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Uczelni.
Niepodpisanie umowy przez wnioskodawcę i/lub niedokonanie opłaty oznacza brak możliwości przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki