WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Piątek, 19 kwietnia 2019

Złożenie wniosku i wymagane dokumenty

Komisja weryfikująca wszczyna postępowanie weryfikujące efekty uczenia się na wniosek zgłoszony na piśmie. Wzór wniosku.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. Curriculum Vitae,
 2. świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu i/lub kartą przebiegu studiów – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub kolejny kierunek studiów pierwszego stopnia,
 4. dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. dokumentacja pozwalająca ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,
 6. kopia dokumentu tożsamości,
 7. dowód uiszczenia opłaty za usługę edukacyjną potwierdzania efektów uczenia się.
Dokumentację potwierdzającą wymagane doświadczenie zawodowe oraz pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, stanowi portfolio (wzór portfolio), zawierające co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej,
 2. opinia pracodawcy(ów), rekomendacja,
 3. opis stanowiska pracy, zakres obowiązków,
 4. potwierdzenie odbycia stażu wraz z raportem,
 5. dyplom, certyfikat, świadectwo i zaświadczenie ukończonego kursu/szkolenia/ warsztatu,
 6. certyfikat językowy,
 7. zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych,
 8. opis doświadczenia zawodowego i rezultaty pracy powstałe w trakcie zdobywania doświadczenia,
 9. dokument potwierdzający udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków,
 10. opublikowany artykuł autorstwa wnioskodawcy,
 11. przykłady wykonanych prac np. opracowany raport, budżet, plan, projekt.
Dokumentacja powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami kształcenia i zakresem tematycznym przedmiotu, o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca.
Kopie dokumentów składnych przez wnioskodawcę poświadcza za zgodność z oryginałem pracownik administracyjny wydziału.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki