WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 22 lipca 2019

Zadania Dziekanatu

Zadania Dziekanatu:
 • Załatwienia wszelkich spraw studenckich związanych z tokiem studiów.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów oraz akt osobowych studentów, (tj. urlopy, wznowienia, skreślenia, reaktywacje, wpisy warunkowe, zaliczenia i egzaminy komisyjne).
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych studentów na Wydziale Technicznym.
 • Prowadzenie rejestru urlopów i skreśleń studentów (na wydziale).
 • Wprowadzanie dydaktycznych obciążeń semestralnych dla studenta.
 • Rozliczanie sesji egzaminacyjnej
 • .Przygotowanie średnich ocen w celach stypendialnych, dyplomowych oraz na prośbę studenta.
 • Sporządzanie suplementów.

Student składa n/w podania w  Dziekanacie przy ul. Wyszyńskiego 35, pokój nr 102T (zaopiniowane przez kierowników katedr) dotyczące:
 • powtarzania semestru,
 • urlopu dla studenta,
 • wpisu warunkowego na semestr wyższy,
 • egzaminu komisyjnego (wraz z opinią egzaminatora niezaliczonego przedmiotu),
 • zaliczenia komisyjnego (wraz z opinią egzaminatora niezaliczonego przedmiotu),
 • przedłużenia sesji,
 • IOS - Indywidualnej Organizacji Studiów,
 • ITS - Indywidualnego Toku Studiów,
 • zmiany terminu egzaminu dyplomowego (przyspieszenie/przedłużenie),
 • wznowienie studiów (po urlopie, rezygnacji, skreśleniu),
 • zmiana trybu studiów,
 • rezygnacji ze studiów.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki