WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 20 listopada 2017

Raporty Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w PWSZ w Koninie

Zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia, Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ma za zadanie przygotowanie corocznego raport oceny jakości kształcenia za miniony rok akademicki, którego celem jest wskazanie obszarów i elementów wymagających doskonalenia na poziomie Uczelni oraz sformułowanie wniosków płynących z oceny.
Raport powinien zawierać informację na temat sprawności kształcenia w ramach całej Uczelni, ocenę efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimów kadrowych (interesariuszy wewnętrznych) oraz opinie członków rad programowych (interesariuszy zewnętrznych).

Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia sporządzany jest w oparciu o:
  1. arkusze hospitacji zajęć dydaktycznych (uwzględniając podział na wydziały i kierunki studiów podyplomowych),
  2. ankiety oceny nauczycieli (uwzględniając podział na wydziały),
  3. ankiety oceny jakości kształcenia (uwzględniając podział na wydziały [studenci i nauczyciele] i kierunki studiów podyplomowych),
  4. protokoły z analizy: zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu/modułu oraz wyników zaliczeń i egzaminów itp. (uwzględniając podział na wydziały i kierunki studiów podyplomowych),
  5. arkusze samooceny jakości kształcenia (uwzględniając podział na wydziały),
  6. ankiety oceny studenckich praktyk zawodowych (uwzględniając podział na wydziały),
  7. sprawozdania z realizacji studenckich praktyk zawodowych (uwzględniając podział na wydziały),
  8. sprawozdania z monitorowania karier zawodowych absolwentów (uwzględniając podział na absolwentów poszczególnych wydziałów).
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2014/2015
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/2014
Raport Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok akademicki 2012/2013

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZdrowie publiczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
kierunki