WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 20 listopada 2017

Składy osobowe Komisji i Zespołów ds. Jakości Kształcenia

Rolę koordynatora Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uczelni pełni Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia, której przewodniczy Rektor PWSZ w Koninie. Zadaniem komisji  jest coroczne ustalanie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni, a następnie ich przedkładanie, wraz z harmonogramem realizacji w danym roku akademickim, Senatowi.
 • Skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019:
Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak – Rektor PWSZ w Koninie;

Członkowie:
 1. dr Artur Zimny – Prorektor ds. Kształcenia;
 2. dr Anna Stolarczyk-Gembiak – Dziekan Wydziału Filologicznego;
 3. dr Janusz Kwieciński – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia;
 4. dr Karina Zawieja-Żurowska – Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego;
 5. dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak – Dziekan Wydziału Technicznego;
 6. mgr Danuta Rakowska – Kanclerz;
 7. mgr Patrycja Herman-Wróbel – Kierownik Biura Rektora;
 8. mgr Katarzyna Janiak – Kierownik Działu Dydaktyki;
 9. Michał Kwiatkowski – p.o. Przewodniczącego Samorządu Studentów.
Ocenę jakości kształcenia w PWSZ w Koninie przeprowadzają Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia funkcjonujące na trzech poziomach: Uczelni, Wydziału oraz kierunku. Na poziomie Uczelni w skład zespołu wchodzą: przewodniczący: nauczyciel akademicki; członkowie: czterech pracowników dydaktycznych (po jednym z każdego wydziału – posiadający co najmniej tytuł zawodowy mgr), pracownik centrum rekrutacji i karier, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel słuchaczy studiów podyplomowych, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych i w miarę możliwości przedstawiciel absolwentów.
 • Skład osobowy Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019:
Przewodniczący – dr inż. Robert Cieślak – Wydział Techniczny;
Członkowie:
 1. mgr Elżbieta Wilińska-Hajewska – Wydział Filologiczny;
 2. mgr Robert Szymański – Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia;
 3. dr Dariusz Stronka – Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
 4. dr inż. Marek Naglewski – Wydział Techniczny;
 5. mgr Grzegorz Olczak  – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych;
 6. mgr Anna Kotarska – Centrum Rekrutacji i Karier;
 7. mgr Sylwia Malczyk – Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych oraz przedstawiciel absolwentów;
 8. mgr Kamila Józefiak – przedstawiciel słuchaczy studiów podyplomowych;
 9. Artur Hadzicki – przedstawiciel studentów.

Uczelniane akty prawne powołujące Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia:

Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019, zmienione zarządzeniem Nr 21/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Akty prawne, które utraciły moc:
 1. Zarządzenie Nr 101/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 2. Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 3. Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniające skład osobowy Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
 4. Zarządzenie Nr 71/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia składu osobowego Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Uczelniane akty prawne powołujące Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:
 
Uchwała Nr 22/VI/X/2015 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019;
Uchwała Nr 110/VI/X/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019.

Akty prawne, które utraciły moc:
 1. Uchwała Nr 233/V/IV/2014 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 2. Uchwała Nr 142/V/II/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 lutego 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 3. Uchwała Nr 92/V/XI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 6 listopada 2012 r.  w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia;
 4. Uchwała Nr 89/V/X/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 3 października 2012 r.  w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZdrowie publiczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
kierunki