WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Drzwi Otwarte 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Czwartek, 21 lutego 2019

Harmonogramy działań w zakresie jakości kształcenia w PWSZ w Koninie

Harmonogram działań w zakresie doskonalenia WSZJK w PWSZ w Koninie
w roku akademickim 2017/2018

 
Lp. Działanie Forma
realizacji
Termin
realizacji
Odpowiedzialni
1. Sformułowanie zadań Uczelni i wydziałów
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2017/2018
uchwała Senatu,
uchwały rad wydziałów
XI 2017 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia i Senat/
wydziałowe komisje ds. oceny jakości kształcenia i rady wydziałów
2. Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi podstawowych:  Rok akademicki 2017/2018
a. Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć dydaktycznych wypełnienie arkuszy przez osoby hospitujące zajęcia zadanie ciągłe kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
b. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny nauczycieli badanie ankietowe wśród studentów II 2018
VI 2018
Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
c. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia badanie ankietowe wśród studentów, słuchaczy
i nauczycieli
V-VI 2018 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
d. Przeprowadzenie oceny za pomocą sprawozdań z monitorowania karier zawodowych  absolwentów opracowanie sprawozdania z monitorowania karier zawodowych  absolwentów XII 2017 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
e. Przeprowadzenie oceny poziomu realizacji praktyk zawodowych studentów  w roku akademickim 2016/2017 protokół z analizy sprawozdań
z realizacji studenckich praktyk zawodowych
XI 2017 dziekani, opiekunowie praktyk
3. Ocena jakości kształcenia za pomocą narzędzi wspomagających: Rok akademicki 2017/2018
a. Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych sporządzenie sprawozdania
lub protokołu
I-IV 2018
V-VIII 2018
Dział Dydaktyki
b. Cykliczne spotkania Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów ze studentami organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani
c. Cykliczne spotkania nauczycieli wchodzących w skład minimum kadrowego kierunku studiów w celu oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych
d. Cykliczne spotkania rad programowych
z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego
organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu zadanie ciągłe Rektor, dziekani, kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych
4. Przygotowanie raportów oceny jakości kształcenia: Rok akademicki 2017/2018
a. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia na kierunku opracowanie raportu IX 2018 kierunkowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia
b. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia na wydziałach opracowanie raportu IX 2018 wydziałowe komisje  ds. oceny jakości kształcenia
c. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie opracowanie raportu X 2018 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
5. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia: Rok akademicki 2018/2019
a. Ustalenie propozycji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na
Uczelni i ich przedłożenie Senatowi, wraz
z harmonogramem realizacji w roku akademickim 2018/2019
opracowanie propozycji działań X 2018 Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia
6. Sformułowanie zadań Uczelni i wydziałów
w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2018/2019
uchwała Senatu,
uchwały rad wydziałów
XI 2018 Senat /
rady wydziałów
7. Opublikowanie na stronie internetowej Uczelni, wydziałów i wydziałowych jednostek organizacyjnych raportów oceny jakości kształcenia oraz zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 opublikowanie raportów
i zadań
XI/XII 2018 osoby odpowiedzialne za aktualizowanie strony internetowej
 
 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki