WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
                       
Baner 20-lecie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 20 listopada 2017

Narzędzia oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie

Jakość kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oceniana jest przy wykorzystaniu narzędzi oceny jakości kształcenia zatwierdzonych zarządzeniem Rektora Nr 106/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., zmienionym zarządzeniem Nr 137/2015 z dnia 23 listopada 2015 r., zgodnie z przyjętym w Uczelni harmonogramem działań.

Wzory narzędzi oceny jakości kształcenia obowiązujące w roku akademickim 2013/2014 (od dnia ich zatwierdzenia przez Rektora):
 1. arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma opisowa);
 2. arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma tabelaryczna);
 3. ankieta oceny nauczyciela;
 4. protokół z analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla przedmiotu;
 5. protokół z analizy wyników zaliczeń i egzaminów;
 6. ankieta oceny jakości kształcenia dokonana przez studenta;
 7. ankieta oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego;
 8. arkusz samooceny jakości kształcenia;
 9. sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej;
 10. sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej na kierunku fizjoterapia;
 11. sprawozdanie kierunkowego opiekuna praktyk z realizacji studenckich praktyk zawodowych;
 12. ankieta oceny studenckiej praktyki zawodowej;
 13. sprawozdanie z monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Narzędzia oceny jakości kształcenia obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZdrowie publiczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
kierunki