WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 12 grudnia 2018

Aktualności

Komunikat

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

30 listopada 2018r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (kierunek pedagogika) uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

W hali Rondo w Koninie spotkało się wielu przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, by wspólnie podziwiać przygotowane występy wokalne, muzyczne, teatralne i taneczne. Ten wyjątkowy dzień, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach życia społecznego. Dla studentów była to znakomita szansa do zapoznania się z efektami działań podejmowanych w ramach różnych metod i form terapii.
AC
 

Badania dot. ograniczeń i barier występujących w przestrzeni miejskiej Konina

Studenci PWSZ w Koninie!
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w przeprowadzeniu badań ograniczeń i barier występujących w przestrzeni miejskiej Konina. Badanie jest częścią projektu mapowania
i dostosowania miasta Konina do Standardów Dostępności (zagwarantowanie osobom
z niepełnosprawnością, seniorom, rodzicom z małymi dziećmi dostępu do środowiska fizycznego, transportu, technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz pozostałych obiektów i usług). Z prośbą o współpracę w w/w zakresie zwrócił się
do JM Rektora PWSZ w Koninie Prezydent Miasta Konina (instytucją realizującą projekt jest Urząd Miasta Konina, przy wsparciu Fundacji Podaj Dalej w Koninie). Badanie przeprowadzone zostanie we wrześniu br. Zaplanowano około 10 spotkań (piętnastu grup roboczych), w czasie których student PWSZ wraz z przedstawicielem fundacji Podaj Dalej dokona identyfikacji ustalonego wcześniej obszaru, z wykorzystaniem narzędzia badawczego (ankiety) przygotowanego przez realizatora projektu. Studenci biorący udział w badaniu otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w badaniu i projekcie wraz
z podziękowaniami za pracę wykonaną na rzecz miasta, wystawione przez Centrum Organizacji Pozarządowych i Oficera Dostępności UM w Koninie. Myślę, że w przypadku wybranych kierunków studiów, istnieje możliwość połączenia w/w działań z praktykami studenckimi (okoliczność ta wymaga wcześniejszego uzgodnienia z opiekunem praktyk). Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych pomocą w przeprowadzeniu w/w badania
o zgłoszenie swojego udziału na adres: niepelnosprawni@konin.edu.pl do 15 czerwca br. (proszę o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy kierunku studiów).
 
 
Z poważaniem
 
Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych

XV Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych


Punkt konsultacyjny ZUS pod hasłem: „Sięgnij po sukces”

Piękno jest w nas - kampania, która oswaja z niepełnosprawnością


Zakończył się konkurs fotograficzny pt. „Pomagam”

Światowy Dzień Zespołu Downa

Warsztaty w ramach przedmiotu Komunikacja z osobą niepełnosprawną dla studentów II roku pracy socjalnej

„Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami – refleksje”


III Edycja konkursu fotograficznego pt. „POMAGAM"

Kurs języka migowego

Konstruktywna debata na temat funkcjonowania w Koninie osób z niepełnosprawnością fizyczną

16 stycznia w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie odbyła się debata
na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Koninie. Organizatorami spotkania byli: Pełnomocnik Rektora PWSZ w Koninie ds. Osób Niepełnosprawnych, Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, Doradca Zarządu Fundacji Głos Koniński ds. Osób Niepełnosprawnych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
W charakterze ekspertów głos zabrali: Anna Kwaśniewska – dyrektor MOPR w Koninie, Elżbieta Sroczyńska – dyrektor PCPR w Koninie, Maciej Wiatrowski – współtwórca Fundacji Podaj Dalej w Koninie, Robert Woźniak – doradca Zarządu Fundacji Głos Koniński ds. osób niepełnosprawnych, Bartosz Jędrzejczak - pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
i organizacji pozarządowych UM w Koninie oraz Tomasz Gilewski – oficer dostępności UM w Koninie.
W pierwszej części spotkania Dariusz Wilczewski wygłosił wykład zatytułowany „Mediacja administracyjna sposobem na likwidację barier”. W dalszej kolejności odbyła się moderowana dyskusja obejmująca: problematykę diagnozy, kampanii społecznych, barier architektonicznych oraz współpracy instytucji rządowych, samorządowych, stowarzyszeń
i fundacji.
Warto wspomnieć, że eksperci wielokrotnie podkreślali ważną rolę edukacji w procesie zwiększania społecznej wrażliwości i świadomości w obszarze problematyki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną. Wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali,
że właściwa komunikacja i integracja zaczyna się od odrzucenia stereotypów, nawiązania pozytywnych i autentycznych relacji a także eksponowania potencjału każdej osoby.
W spotkaniu wzięli również udział dyrektorzy, kierownicy oraz przedstawiciele konińskich placówek oświatowych i pomocy społecznej. Moderatorami dyskusji byli: Artur Cygan – kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej i Marcin Olejniczak – kierownik Zakładu Edukacji i Pomocy Społecznej.
Debata zakończyła się konkluzją dotyczącą organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Debata nt. funkcjonowania osób z niepełnosprawnością fizyczną w Koninie

Warsztaty „Współpraca z osobami z niepełnosprawnością”

3 GRUDNIA Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

1 grudnia 2017r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W hali Rondo w Koninie spotkali się podopieczni i pracownicy wielu instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Koninie i regionie.
Ten wyjątkowy dzień, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
Uroczystość zorganizowana pod hasłem „CZTERY PORY ROKU” przygotowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Koło w Koninie).
Studenci PWSZ w Koninie uczestniczący w uroczystości nie tylko zapoznali się z dorobkiem artystycznym osób z niepełnosprawnością, ale również aktywnie włączyli się w przebieg spotkania, doskonaląc tym samym umiejętności komunikacji i współpracy.
Fundacja Tęczowa Gromada zaprasza do udziału w nowym innowacyjnym projekcie realizowanym przy udziale Stowarzyszenia Wiosna


IV edycja konferencji 17.10.2017IV edycja konferencji "Niepełnosprawni na rynku pracy"
Program konferencji

Program zajzduRejestracja, wszelkie informacje i szczegółowe programy znajdują się na stronie wydarzenia:
http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/


 

Zakończenie konkursu fotograficznego"Pomagam"

Informujemy , że zakończył się konkurs fotograficzny pt. ,,POMAGAM’’ zorganizowany przez Zakład Pracy Socjalnej oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

W imieniu organizatorów z przyjemnością informujemy, że w wyniku postępowania oceniającego dokonanego przez komisję konkursową przyznano nagrody i wyróżnienia:


1 miejsce

Emilia Rybicka / Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

2 miejsce

Oliwia Bogacz / Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

3 miejsce

Hubert Sroka / I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

wyróżnienie

Agata Bekier / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

wyróżnienie

Aleksandra Radomska / Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

wyróżnienie

Katarzyna Bojanowska / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, ul. Popiełuszki 4, sala nr 50. Uroczystość połączona będzie z seminarium naukowym pt: „POMAGAM – od teorii do praktyki” oraz otwarciem okolicznościowej wystawy najlepszych zdjęć nadesłanych w ramach konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamy do udziału w III edycji konkursu, która odbędzie się w roku akademickim 2017/2018.


W imieniu organizatorów
/-/ mgr Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych 

„Piękno jest w nas”

Przed obiektywem aparatów fotograficznych stanęło osiem pięknych kobiet. Niektóre z nich „schwytane”w ciało niedoskonale sprawne. Wszystkie radosne i z dobrą energią. Ich portretów szukajcie w przestrzeni miejskiej Konina oraz TUTAJ. - To już czwarta edycja kampanii „Piękno jest w nas”. Tym razem wzięły w niej udział kobiety, którym w różny sposób towarzyszy niepełnosprawność. Czasem wprost. Czasem tuż obok. Ale przekaz kampanii jest jeden – aby w człowieku widzieć człowieka, a nie jego wózek lub kule - podkreśla Zuzanna Janaszek - Maciaszek, Prezes Fundacji PODAJ DALEJ, inicjatorka kampanii.


Wystawę można obejrzeć w PWSZ w Koninie od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r. przy ul.Przyjaźni 1.
 
W tym roku w sesjach fotograficznych kampanii „Piękno jest w nas” udział wzięli:

Paulina
Kiedyś uśmiechnięta, energiczna, kochała samochody, motocykle i quady. Pracowała jako przedstawiciel handlowy i to jej sprawiało wielką satysfakcję.

W sierpniu 2015 roku uczestniczyła w wypadku samochodowym. Z niedowładem lewej części ciała i problemami neurologicznymi do dziś walczy z bólem nie do opisania. To cud, że nie jeździ na wózku. Utyka, ale chodzi sama.

Rok po wypadku znalazła lekarstwo na ból. Trafiła do Fundacji PODAJ DALEJ, gdzie zrobiła kurs szybowcowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zaliczyła ok. 40 lotów, w tym dwa kiedy samodzielnie wykonała start, przelot po kręgu i lądowanie. Za każdym razem, gdy wzbijała się w górę ból znikał. Poznała świetnych ludzi i ich bagaże doświadczeń. To był impuls, aby zacząć otwierać się na  świat.
 
Weronika
Ma zaledwie 16 lat, a już brała udział w zgrupowaniu z Marcinem Gortatem.

Dzień zaczyna bardzo wcześnie. Budzi się o godzinie 5:50, myje, ubiera i czesze piękne długie włosy. Po śniadaniu szykuje rzeczy do szkoły i czeka na busa. Do szkoły ma daleko, ponad 20 km. Chodzi do pierwszej klasy liceum o profilu psychologicznym. Najbardziej lubi język polski, bo na tych lekcjach zawsze jest wesoło.

Po szkole wraca busem do domu albo jedzie do Fundacji PODAJ DALEJ, gdzie ma zajęcia z rehabilitantem. Weronika musi wzmacniać mięśnie brzucha, żeby stabilnie siedzieć na swoim wózku, na którym porusza się od dziecka.
Ulubione zajęcie Weroniki to „buszowanie” po portalach społecznościowych. Ulubiona drużyna – MUSTANG Konin. Ulubiony sport – koszykówka. Przygodę z piłką do „kosza” Weronika zaczęła we wrześniu 2016 roku i wie, że to jest jej sport! Nie chce próbować niczego innego.
 
Justyna

Marzyła o tym, by zostać mechanikiem samochodowym. Marzenie się nie spełniło, bo w pobliskiej szkole nie przyjmowali dziewczyn na ten kierunek, ale jej partnerem życiowym jest Marcin, który ma swój warsztat samochodowy! Po wypadku motocyklowym przesiadł się na wózek, ale pasja do motoryzacji pozostała.

Obydwoje kochają samochody, szczególnie te stare. Justyna potrafi zresetować elektrykę i podłączyć akumulator, wie do czego służą konkretne klucze. Nauczyła się tego podczas rajdu samochodowego ZŁOMBOL, na który pojechali z Marcinem 18-letnim Polonezem! Numer boczny 437. Kierunek Włochy. Dystans 7 tysięcy kilometrów!

Justyna poznała Marcina w Akademii Życia. To mieszkania treningowe prowadzone przez Fundację PODAJ DALEJ w Koninie, gdzie osoby niepełnosprawne ruchowo przygotowują się samodzielnego życia. Marcin uczył ich bezpiecznej jazdy na wózku, a Justyna rozpoczęła staż zawodowy. Z czasem okazało się, że Marcin jest uroczy i romantyczny. Ma bardzo dobre serce i chciałby wszystkim pomagać.
 
Kaśka

Matka, żona i kobieta pracująca. Ma dwóch synów w wieku 14 i 24 lat oraz suczkę Yorka. Chwyta każdą chwilę, chce się rozwijać i marzy o stabilizacji. Lubi czuć, że jest potrzebna. Swoją żywiołowością i szerokim uśmiechem zaraża nawet najsmutniejszych.
Uwielbia swoją pracę i nie wyobraża sobie bez niej choćby jednego dnia. Kocha przebywać wśród ludzi, ponieważ od nich czerpie pozytywną energię i zapał. Nie lubi mówić o sobie „szefowa”, choć od 2014 roku jest Prezesem Spółdzielni Socjalnej Blues Hostel w Koninie.

Każdy kto zna Kasię wie, że oprócz jej niekończącego się dobrego nastroju i pozytywnego temperamentu jest jeszcze coś… SZPILKI. Ma ich mnóstwo. Większość  jeszcze sprzed nieudanej operacji, po której siadła na wózku inwalidzkim.   -Tak je kocham, że mogłabym w nich spać  - dodaje z uśmiechem.
 
Lidka

Mama, która nigdy się nie poddaje. Nie umie i nie chce prosić nikogo o pomoc. Sama wychowuje 10-letnią Igusię i 18-letniego Wiktora. Jak trzeba to sama napali w piecu i przerzuci dwie tony węgla.
Igusia od dzieciństwa porusza się na wózku inwalidzkim. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa. Jej nóżki nie rozwinęły się na tyle, aby mogła chodzić.

W przedszkolu miały trudny czas. - Mała Iga mówiła, że mnie nienawidzi, że ją urodziłam, a ona nie może chodzić jak inne dzieci - wspomina Lidka. Tłumaczyła Igusi, że jest dużo dzieci na świecie, które są niepełnosprawne, ale to nie wystarczyło. Zaczęła więc szukać miejsca, gdzie Iga mogłaby spotkać inne dzieci i zobaczyć, że nie jest sama.

Tak trafiły do Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie. Tutaj Iga uczyła się tańczyć. Tu spełniło się jej marzenie i od niedawna gra w koszykówkę w drużynie Mustang Young. Igusia ćwiczy też z Markiem rehabilitantem, aby troszkę urosnąć i lepiej oddychać. Nie wykonuje ćwiczeń usprawniających nóżki, w których są liczne skostnienia po złamaniach.

Lidka z dziećmi mieszka w domu po babci. Na pierwsze piętro prowadzą strome, wąskie schody, po których trzeba wnieść i znieść wózek z Igusią. Jest drobniutka, ale to jednak wysiłek i za każdym razem strach, aby nic się nie stało.
 
 
Ola

Ola jest instruktorką w klubie fitness, prowadzi też zajęcia sportowo - rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci z Fundacji PODAJ DALEJ.

Marek jest reprezentantem Polski w koszykówce na wózkach i szefem drużyny Mustang – jedynej w Wielkopolsce drużyny koszykarzy na wózkach, którą założył wspólnie z Olą. Teraz zarażają niepełnosprawne ruchowo dzieci pasją do koszykówki, bo sport jest doskonałą formą rehabilitacji.

Sport jest ich sposobem na życie. Nadaje barw każdego dnia, pozytywnie nakręca i mobilizuje.
 
Ewa
W życiu Ewy ważną rolę odgrywa sztuka, która towarzyszy jej odkąd pamięta. Już w dzieciństwie marzyła, aby zostać primabaleriną i ilustratorką książek dla dzieci. Dzisiaj nie rozstaje się z ołówkiem i pędzlem. Jest wrażliwa na piękno i otaczający ją świat. Za swój najszczęśliwszy dzień uważa ten, w którym poznała Krzysztofa, miłość swojego życia.

Obydwoje pochodzą ze Śląska. Krzysztof od 14 lat trenuje koszykówkę na wózkach. Początkowo z Tychów dojeżdżał do Konina kilka razy w miesiącu na treningi z drużyną Mustangów. Jeden wyjazd to 680 km za kółkiem! Wytrzymał rok. W końcu przywiózł tu ukochaną Ewę i… zostali. W Fundacji PODAJ DALEJ spotkali pomocnych i wartościowych ludzi. Znaleźli pracę i swoje miejsce w życiu – DOM, w którym są szczęśliwi i czują się bezpiecznie. W ubiegłym roku wzięli ślub, a w kwietniu przyjdzie na świat ich maleństwo.
 
Monika

Monika jest młodą, energiczną dziewczyną. Uczy się w szkole kosmetycznej i wie, że dobrze wybrała przyszły zawód.
Jest przekonana, że dobry makijaż może podkreślać urodę, zmienić kobiecy nastrój, odprężyć, a nawet dodać seksapilu i pewności siebie. - Pragnę, aby kobiety odkrywały swoje piękno, bo wtedy będą lepiej się czuły - mówi Monika.

Daniela spotkała latem, podczas spaceru. Wracał z treningu koszykówki na wózkach drużyny Mustang Konin. Nie spodziewali się, że właśnie tego dnia, na tej drodze spotkają miłość swojego życia.

Obydwoje kochają też motory i samochody. Uwielbiają czuć moc silnika, dlatego z utęsknieniem czekają na odbiór swojej maszyny od mechanika i podróż w nieznane. Danielowi motor daje coś jeszcze - pozwala zapomnieć o protezie nogi, która czasem przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu.
 
Wszystkich bohaterów kampanii połączyła Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina. Tu się poznali, tu pracują albo korzystają ze wsparcia, tu przyjeżdżają na zajęcia i treningi. Tu zmieniło się ich życie.
 
______
 
„Piękno jest w nas” to kampania społeczna Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, która od 13 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością w zdobywaniu samodzielności życiowej (www.podajdalej.org.pl).

Tegoroczną, czwartą edycję kampanii Fundacja zrealizowała przy współpracy Aparatek - grupy pasjonatek fotografii i Instytutu Kosmetologii „Vera Estetic”. Wystawa fotografii ośmiu kobiet, którym towarzyszy w życiu niepełnosprawność, to część wydarzenia „Konin miasto kobiet”, które odbywa się w dniach 3-10 marca.
 
Szczegółowych informacji o kampanii udziela: 
Justyna Gach, e-mail: justyna.gach@podajdalej.org.pl, tel. 63 211 22 19.
 

Konkurs Fotograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Zakład Pracy Socjalnej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie organizują II edycję konkursu fotograficznego pn. POMAGAM, dedykowanego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatów:Konin,konińskiego,kolskiego,słupeckiego i tureckiego.

Głównym celem konkursu jest skłonienie młodzieży do podjęcia refleksji na temat pomagania. Obecnie fotografia stanowi doskonałe narzędzie oglądu wycinków rzeczywistości społecznej, a domena cyfrowa demokratyzuje możliwości dotyczące artystycznej artykulacji. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej autorskie ujęcie zjawiska kojarzącego się z pomaganiem.

Ocenie poddane będą walory estetyczne zdjęcia oraz zobrazowana wrażliwość społeczna autora. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa fotografii nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Przewiduje się również publikację zdjęć na stronach internetowych
i w czasopismach.

Patronat nad konkursem objął Rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.

Sponsorem nagród jest Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr Eugeniusz Przybyła oraz PWSZ w Koninie.


 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie !
 
 Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych


Regulamin

Karta zgłoszeniowa

 

Jubileusz Fundacji „Otwarcie”

Program „Aktywny Samorząd”

Jubileuszowa uroczystość 10-lecia działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „OTWARCIE”  odbyła się 17 grudnia.
 
W spotkaniu udział wzięło wielu zaproszonych gości m.in. założyciel Fundacji Wojciech Pluta-Plutowski, z-ca Prezydenta Konina Sławomir Lorek i Starosta Koniński Stanisław Bielik. Obecni byli pracownicy, członkowie Fundacji oraz uczestnicy zajęć wraz z rodzicami i wolontariuszami. Nie zabrakło wzruszających wystąpień i podziękowań. Wszyscy mogli obejrzeć film o 10-letniej działalności Fundacji oraz świąteczny spektakl przygotowany przez podopiecznych.
 
Fundacja „OTWARCIE” od kilku lat współpracuje z Zakładem Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie. Wspierając osoby niepełnosprawne, wiele działań realizuje z udziałem studentów-wolontariuszy.
 
Wszystkim członkom, pracownikom, podopiecznym i wolontariuszom Fundacji gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych lat efektywnego pomagania.
 
AC 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 2 grudnia 2016r. uczestniczyli w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W hali Rondo w Koninie spotkało się wielu przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, by wspólnie podziwiać przygotowane występy wokalne, muzyczne, teatralne i taneczne.
Ten wyjątkowy dzień, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego.

W tym roku, uroczystość przebiegała pod hasłem „ZMYSŁOWY ŚWIAT”, a organizatorami byli  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO w Koninie. 

Dla studentów była to nie tylko znakomita szansa do zapoznania się z dorobkiem artystycznym osób z niepełnosprawnością, ale również „żywa” lekcja komunikacji i współpracy.Kurs Języka Migowego

Informujemy, że w semestrze letnim 2017r. zaplanowano przy współpracy z Centrum Języka Migowego CODA w Koninie zorganizowanie kolejnej edycji kursu języka migowego na poziomie podstawowym oraz doskonalącym.

Koszt każdego kursu - 150 zł (przy dofinansowaniu Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); czas trwania każdej edycji – 70 godz.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszę o osobiste lub telefoniczne zgłoszenie się do sekretariatu Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, ul.ks.J.Popiełuszki 4, pok.9, tel.63 2497160 do dnia 9 grudnia br. (proszę  o podanie następujących danych – imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, telefon kontaktowy, adres e-mail).
 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się

 12 grudnia o godz. 15 30, w sali nr 22, ul.ks.J.Popiełuszki 4.
 
ZAPRASZAMY
 
Karina Akseńczuk
Centrum CODA
Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych

zdjęcie: Fundacja Przerwij Ciszę

Wolontariuszem być …

Studenci wzięli udział w szkoleniu „Dlaczego warto zostać wolontariuszem”, które odbyło się 7 czerwca. W czasie warsztatów studenci zapoznali się m.in. z formami wolontariatu, terminologią, aspektami prawnymi i motywacjami do podejmowania dobroczynnego działania. Szkolenie poprowadził Krzysztof Zieliński (Hospicjum w Licheniu Starym).

Wszyscy studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Spotkanie zorganizował Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Kolejne spotkania w nowym roku akademickim. 

Artur Cygan

Finał konkursu fotograficznego

Zakończył się konkurs fotograficzny pt. ,,Problemy społeczne regionu konińskiego w obiektywie’’ zorganizowany przez Zakład Pracy Socjalnej oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

W imieniu organizatorów z przyjemnością pragnę poinformować, że w wyniku postępowania oceniającego dokonanego przez komisję konkursową przyznano nagrody i wyróżnienia:


 
1  miejsce Piotr Wojciech Frątczak / Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
2 miejsce Michał Błaszczyk / Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
3 miejsce Emilia Rybicka / Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
wyróżnienie Aleksandra Maria Kowalczyk / Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie
wyróżnienie Natalia Krauze / Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
wyróżnienie Andżelika Kornaś / I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie
wyróżnienie Karolina Jasiak / Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
wyróżnienie Katarzyna Gościniak / Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie
 
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016r. o godz. 12.00w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, ul. Popiełuszki 4, sala nr 25.

Uroczystość połączona będzie z seminarium naukowym pt: „Praca socjalna XXI wieku” oraz otwarciem okolicznościowej wystawy najlepszych zdjęć nadesłanych w ramach konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś zapraszamydo udziału w II edycji konkursu, która odbędzie się w roku szkolnym 2016/2017.
 
 
W imieniu organizatorów
/-/ mgr Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych
 
 
Patronat nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
oraz Rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.
 

Radosne i kolorowe Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa

Najpierw posadzili 900 krokusów, potem wypuścili w niebo kolorowe balony napełnione helem i marzeniami; rozdali też przechodniom jabłka. Spacer ulicami Konina i akcja, w której wzięli udział członkowie społeczności Fundacji „Otwarcie”, miały zaakcentować problemy dzieci i dorosłych, którzy urodzili się z Zespołem Downa. Świętowali pierwszego dnia wiosny. Data ta została ustanowiona w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa jako „dzień narodzin wiosny i ludzi niezwykłych”.

Konińskie świętowanie rozpoczęło się od wspólnego malowania liter za pomocą gąbek i rysowania kolorowych skarpet, które to symbolizują poparcie dla osób z Zespołem. Napis wykonany przez uczestników happeningu: podopiecznych Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, uczniów SOSW w Koninie, wychowanków OREW w Marianowie, mieszkańców DPS ze Strzałkowa oraz pozostałych dzieci i osób z Zespołem Downa, którzy włączyli się w akcję, został wyeksponowany na placu Niepodległości. Organizację happeningu wspierali wolontariusze – studenci I i II roku Pracy socjalnej PWSZ wraz z opiekunem – mgr Arturem Cyganem.

Kampania została zainicjowana jeszcze w październiku ubiegłego roku. Rodzice z Fundacji „Otwarcie”  zasadzili około 900 krokusów, tworząc z nich logo Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Już wkrótce, kiedy zakwitną, będzie je można oglądać na skarpie obok Konińskiego Domu Kultury.  Od kilku dni kolorami logo - granatowym i czerwonym - świeci również Most Żelazny im. Józefa Piłsudskiego. Na ulicach miasta można zauważyć informacje na plakatach i telebimach.

Przypomnijmy, że Światowy Dzień Zespołu Downa jest obchodzony na całym globie 21.03 jako symbol dodatkowego trzeciego chromosomu w 21. parze. Z tej okazji uczestnicy happeningu wyruszyli na spacer ulicami miasta, wypuścili do nieba baloniki z najskrytszymi marzeniami, a mieszkańcom Konina rozdali jabłka informując o swoim święcie. – Mój syn marzy o motorze, ja – o nowej sali gimnastycznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na jej budowę potrzeba około 3 milionów złotych, liczę, że uda się tym marzeniem  z władzami miasta podzielić – mówiła Ewa Dubanosow, mama nastolatka z  Zespołem Downa.  – Organizując to święto chcemy zwrócić oczy społeczeństwa na osoby z Zespołem Downa, by ich problemy i potrzeby nie były marginalizowane albo gorzej – niewidzialne, a oni sami – izolowani i wykluczani. Przyczyną tego są stereotypy, które z całych sił, przez akcje takie jak ta, chcemy pokonać. Wspólne działania pokazują jacy są naprawdę: szczęśliwi, uśmiechnięci,  zaangażowani i empatyczni. Oni nic nie ukrywają, nie kłamią, są otwarci i wrażliwi – dodała Dubanosow.

Dodajmy, że w Polsce żyje prawie 60 tysięcy osób, które urodziły się z Zespołem Downa, co oznacza, że na 800 zdrowych dzieci, jedno przychodzi na świat z dodatkowym chromosomem. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało „Moi Przyjaciele, Moja Społeczność”. Od 2012 roku obchodom Światowego Dnia Zespołu Downa patronuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 

 • DSC06662
 • DSC06641
 • DSC06681
 • DSC06692

„Wolontarystyczny Rok Socjalny” w Niemczech

 

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem PWSZ w Koninie, masz odwagę,by zaangażować się społecznie i podjąć nowe wyzwania, zadbać o swoje kwalifikacje zawodowe i językowe, mieć wpływ na zmiany społeczne – to
 
 
ten program jest dla Ciebie!
 
 
Program „Wolontarystyczny Rok Socjalny” daje możliwość odbywania wolontariatu w organizacjach pozarządowych w Niemczech. Głównie są to: przedszkola integracyjne, międzykulturowe szkoły kształcące osoby z niepełnosprawnością, szpitale, hospicja oraz dzienne centra dla osób starszych.
 
Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie internetowej PWSZ w Koninie.
 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie z koordynatorami programu - p. Moniką Chypcińską i p. Agnieszką Krawczyk-Balon, które odbędzie się
 
16 marca o godz. 13 30, w sali nr 37, ul. Popiełuszki 4
 
 
Studenci PWSZ w Koninie już tam są !!!
 
 
 
Uczelniany Koordynator
Programu Erasmus
mgr Patrycja Herman-Wróbel
Pełnomocnik Rektora
ds Osób Niepełnosprawnych
mgr Artur Cygan
 
 
 
 
 
Uwaga:
 1. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.
 2. Wiek: od 18 do 26 lat.
Szczegółowe informacje - do pobrania


 

,,Problemy społeczne regionu konińskiego w obiektywie’’ konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym
pt. ,,Problemy społeczne regionu konińskiego w obiektywie’’.


Organizatorami konkursu są: Zakład Pracy Socjalnej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Rektor PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.Głównym celem konkursu jest skłonienie młodzieży do refleksji na temat wybranych problemów społecznych z użyciem narzędzi fotograficznych. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej autorskie ujęcie wybranego problemu społecznego (przykładowo: bezdomności, bezrobocia, biedy, niepełnosprawności, przemocy, przestępczości, starości, uzależnienia).
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody (tablet, czytniki e-booków, książki) ufundowane przez:

Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr Eugeniusz Przybyła w Strzałkowie o/Konin.


                                                                                      

/-/ mgr Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych
/-/ prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski
Kierownik
Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej
PWSZ w Koninie
 Kurs Języka Migowego

KURS JĘZYKA MIGOWEGO w PWSZ w Koninie

 
 
Kurs Języka Migowego na poziomie podstawowym oraz doskonalącym we współpracy z Centrum Języka Migowego CODA w Koninie.
 
 • koszt każdego kursu - 150 zł (przy dofinansowaniu Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • czas trwania każdej edycji – 70 godz.
 
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o osobiste lub telefoniczne zgłoszenie się do sekretariatu Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, pok.9, tel.63 2497160 do dnia 29 lutego br. (proszę o podanie następujących danych – imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, telefon kontaktowy, adres e-mail).
 
 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się
w dniu 1 marca o godz. 16:30, w sali nr 35,
ul. ks. J. Popiełuszki 4.
 
Karina Akseńczuk
Centrum CODA
Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych

Wiśnik CUP

PWSZ rozszerza współpracę z Fundacją PODAJ DALEJW PWSZ w Koninie, 13 października odbyło się spotkanie kierowników: Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Zakładu Pedagogiki oraz Zakładu Pracy Socjalnej z przedstawicielami Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ powstała w lutym 2004 roku.

Jej inicjatorami były osoby sprawne i niepełnosprawne z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja powstała w hołdzie i zgodnie z ideami Doktora Piotra Janaszka, znanego społecznika i lekarza, który zginął tragicznie w grudniu 1998 roku. Fundacja realizuje wiele ważnych i potrzebnych działań, dzięki którym osoby z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności usamodzielniają się i żyją aktywnie, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, a z biegiem czasu sami angażują się w działalność na rzecz innych.

Misją Fundacji jest usamodzielnianie i aktywizowanie osób niepełnosprawnych, dążenie do ich pełnego udziału we wszystkich sferach życia, a także włączanie lokalnych społeczności do wspólnego działania. Wszelkie oferowane wsparcie, udział w zajęciach czy świadczona pomoc są bezpłatne. Działalność Fundacji PODAJ DALEJ jest możliwa dzięki wsparciu wielu ludzi, zaprzyjaźnionych firm, instytucji i organizacji. 

W czasie spotkania uzgodnione zostały formy poszerzenia współpracy Fundacji z PWSZ – prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przez przedstawicieli Fundacji, czynny udział studentów w zajęciach terapeutycznych w siedzibie Fundacji lub innych uzgodnionych miejscach, organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych - seminariów, warsztatów, projektów. Fundacja PODAJ DALEJ, od lutego 2014r. jest już interesariuszem Zakładu Pracy Socjalnej.
 
Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
 
https://www.youtube.com/watch?v=EPWy13wdMgk
www.podajdalej.org.pl 
www.kawaleksiebie.org.pl
www.facebook.com/FundacjaPodajDalej
 

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”


Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”.
 
6 listopada 2015 r.

To już druga edycja konferencji, która w pierwszej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wysokie recenzje uczestników.


Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz realizację działań, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie praktyki czy stażu. Zależy nam na promocji firm, tworzących nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale także tych przedsiębiorców, których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja konferencji, która podda szerokiej dyskusji temat wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami pozwoli na dostrzeżenie szerokiego problemu jakim jest właściwa organizacja zakładu pracy pod kątem realizacji praktyk i staży dla tej grupy. Poruszony temat pozwoli na dyskusję osób niepełnosprawnych z pracodawcami, ale również z władzami uczelni wyższych, władzami lokalnych samorządów i instytucji odpowiadających za politykę społeczną naszego regionu jak i całego kraju.

Liczymy na ok. 100 uczestników, którymi będą osoby niepełnosprawne, pełnomocnicy uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, pracodawcy, studenci oraz szerokie grono zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.
Studenci niepełnosprawni biorą udział w wydarzeniu bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie www.niepelnosprawni.lodzakademicka.pl
Serdecznie zapraszamy.
 

CENTRUM JĘZYKA MIGOWEGO CODA
 
ZAPRASZA NA KURS

POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

(Poziom podstawowy)

KOSZT: 400 zł

(WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW PWSZ W KONINIE)
 
ZAPISY:

Sekretariat Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej
(ul.ks. J.Popiełuszki I4 , pok. nr 9)
 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE:

12 PAŹDZIERNIKA GODZ 16:00, sala nr 27.
 
Dodatkowe informacje: tel. 792 989 007
 
Karina Akseńczuk
 
Centrum Coda
Artur Cygan
 
Pełnomocnik
ds Osób Niepełnosprawnych


WOLONTARIUSZ POTRZEBNY OD ZARAZ 
 
 
W PWSZ w Koninie,10 marca odbyło się spotkanie studentów II roku pracy socjalnej z przedstawicielami Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”. Fundacja została założona w 2007 roku; wspiera osoby niepełnosprawne we wszystkich naturalnych potrzebach, aspiracjach i marzeniach, na każdym etapie ich życia, często od momentu narodzin. Dzięki różnym formom wsparcia, wszystkie zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodziców są bezpłatne. Fundacja wiele działań organizuje we współpracy z wolontariuszami.Są nimi m.in. studenci Pracy socjalnej. Poszukiwani są kolejni kandydaci.

W czasie spotkania wolontariusze i uczestnicy opowiedzieli nam o swoich zajęciach. Obejrzeliśmy również prezentację multimedialną pokazującą bogaty dorobek przeprowadzonych spotkań, zabaw, imprez, wycieczek oraz hapeeningów. A kolejny hapeening już 20 marca - w ramach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Będziemy tam wolontariuszami.
 
studeci II roku pracy socjalnej 

 

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest co roku 3 grudnia. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 r., by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Zaś w 2006 r. została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością, które w myśl jej zapisów mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym, do równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.
 
„Razem damy radę” – to myśl przewodnia tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W Koninie jego obchody zorganizowano w hali „Rondo”. Uczestniczyli w nim także studenci II roku pracy socjalnej, którzy bawili się wspólnie z podopiecznymi instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym,  m.in. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem Pinokio.

Osoby z niepełnosprawnością przygotowały występy artystyczne. Pokazały swoje talenty  muzyczne, teatralne i taneczne, robiąc na wszystkich ogromne wrażenie. – Podziwialiśmy zaangażowanie występujących, wspieraliśmy ich brawami i uśmiechem. Mamy nadzieję, że osoby pełnosprawne nadal będą z sercem na dłoni angażować się w pomoc tym, którzy jej potrzebują. Jesteśmy pewni, że osoby z niepełnosprawnością w podziękowaniu ofiarują nam najwyższą nagrodę, jaką jest szczery uśmiech – podsumowali spotkanie w hali „Rondo” studenci II roku pracy socjalnej.
 
 
studenciPSII/ekdarGala Jubileuszowa TPD

Studenci II roku pracy socjalnej w Koninie uczestniczyli w gali jubileuszowej z okazji 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która odbyła się 22 października 2014 r.

Uroczystość rozpoczął występ muzyczny Mariusza Urbaniaka. Następnie prof. Anna Brzezińska z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, wygłosiła wykład pt.,,Jakich dorosłych potrzebują dzisiaj dzieci ?”. Nie zabrakło również wystąpienia Krystyny Chowańskiej wieloletniej prezes TPD w Koninie.

Obchodom towarzyszyły występy artystyczne, życzenia, gratulacje  i wspomnienia z działalności TPD w Koninie. Przyznano odznaczenia najbardziej  zasłużonym działaczom TPD, w tym między innymi Odznakę Przyjaciela Dziecka, Zasłużony Działacz TPD, Medal dr Henryka Jordana, Odznakę za Zasługi dla Miasta Konina, Tytuł honorowy -Zasłużony dla Powiatu Konińskiego.

Urodziny TPD zakończone zostały jubileuszowym tortem.

Czujemy się zaszczyceni, że wspólnie z działaczami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mogliśmy świętować 95 lat istnienia. Pokładamy ogromną nadzieję na to, że w przyszłości młode pokolenia wezmą przykład z członków TPD i będą kontynuowali ich dzieło .

Studenci II roku pracy socjalnej


 

Kurs Języka Migowego

Spotkanie organizacyjne Kursu Języka Migowego
                                    
odbędzie się 6 października 2014 r.
        
 godz. 11:00

sala nr 50

        ul. Popiełuszki 4


Kurs poprowadzi Centrum Języka Migowego CODA w Koninie

 
Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosparwnych

A piękno jest w nas…

Móc zrealizować swoje marzenia to ważne dla wielu kobiet – marzenia, dzięki którym nasze życie jest pełniejsze, otwiera nam nowe drzwi. II edycja Wyborów Miss Polski 2014 na wózkach podobnie jak rok temu cieszy się dużą popularnością.

Kobiety w różnym wieku i różnych zainteresowaniach i doświadczeniach łączy chęć łamania stereotypów. Przez swój udział pokazują, że kobieta na wózku to przede wszystkim kobieta pełna odwagi, pasji oraz determinacji, a wózek jest tylko tłem.

Niezależnie od barier i ograniczeń podejmujemy nowe wyzwania, które są dla nas odpowiedzią na pytanie, – kim jestem, co jest dla mnie ważne. Dla tych odważnych i pełnych determinacji kobiet to wspaniała okazja do zaprezentowania się, zmiany swojego wizerunku, ale także poczucie, że udział w konkursie spowoduje zmianę w społecznym postrzeganiu niepełnosprawnych kobiet.
Niezależnie od tego, czy udział zakończy się sukcesem to kandydatki podkreślają, że ważny jest udział, możliwość poznania innych kobiet. Rywalizacja i chęć dostania się do finału to oczywiście bardzo silna motywacja, ale dla większości kandydatek podjęcie takiego wyzwania było jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Taką decyzję – nieistotne czy spontaniczną czy przemyślaną podjęły cztery wspaniałe dziewczyny z Konina – dwie z nich: Ania Sztamblewska i Aneta Kawecka to rodowite koninianki, natomiast Marta Smorczewska i  Marta Stogińska zamieszkały w Koninie kilka miesięcy temu. Obie Marty biorą udział w projekcie Akademia Życia realizowanym przez Fundację Imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i w ramach tego projektu przez pół roku (do końca sierpnia 2014 roku) uczą się samodzielności w mieszkaniach treningowych.

Pomimo wielu zajęć dziewczyny z chęcią zgodziły się na chwilę zwierzeń – poznajcie Państwo fantastyczne oraz pełne planów kandydatki do tytułu Miss Polski:

Ania Sztamblewska to osoba wiedząca, czego chce, zorganizowana i dążąca do wytyczonego celu z determinacją. Nie boi się marzyć, choć tak naprawdę jest realistką i stara się do spraw podchodzić z dystansem. Nie zdziwiło mnie, gdy na moje pytanie o dziecięce marzenie odpowiedziała – chciałam być nauczycielką. Teraz dorosła już Anna pracuje i spełnia się w pracy wymagającej dużej komunikatywności i kontaktów z klientami firmy. Ania nie boi się prozy życia – każdy zwykły dzień bywa podobny do poprzedniego, ale zawsze jest w nim czas na pracę, rozmowy czy spotkania z przyjaciółmi – skype daje Ani możliwość codziennych kontaktów z bliskimi jej osobami. Ania lubi ciekawe programy telewizyjne i gry dające możliwość poszerzenia swoich możliwości i dające jednocześnie chwile relaksu.

Niczego jednak nie można porównać z tańcem na wózkach – to pasja Ani, pasja, którą chciałaby rozwijać. I jeszcze być sprawniejszą, aby została wynaleziona metoda, która pozwoliłaby stanąć na nogi.
Do udziału w konkursie zgłosiła się sama, jak tylko usłyszała o nim. Stwierdziła, że musi wziąć w nim udział – to na pewno będzie fantastyczna przygoda! Poznać nowych ludzi, sprawdzić się – to najważniejsze. Mniej ważna jest rywalizacja i fakt, że to konkurs. Jak twierdzi Ania „Jest duża konkurencja, ale mimo wszystko jestem szczęśliwa, że otrzymuję dużą liczbę głosów”. Przepis na pielęgnację urody Ani: „Staram się, co jakiś czas chodzić do manikiurzystki zrobić sobie paznokcie, od czasu od czasu nakładam sobie maseczkę oczyszczającą, farbuję włosy i oczywiście nakładam makijaż” Do swojego udziału podchodzi z dystansem – wierzy w sukces i czeka, co przyniesie czas – a teraz to pora glosowania, bardzo ważna dla każdej z kandydatek – głosujmy.
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.JEDYNA.34
 
Dla Anety Kaweckiej najważniejszy jest kontakt z ludźmi, pomaganie innym, bycie blisko ludzi i zdobycie ciekawego zawodu. Choć nikomu jeszcze nie pomaga zawodowo to cieszy się, że ludzie lubią z nią przebywać, ma wielu oddanych przyjaciół. Mówi o sobie: „Jestem istotą społeczną – mój zwykły dzień jest dość zorganizowany - to przede wszystkim studia. Weekendy spędza towarzysko, często wyjeżdża z przyjaciółmi, choć ma też takie dni, gdy chce być sama i np. słuchać muzyki ze słuchawkami na uszach.

„Pasjonuje mnie kosmetologia, chciałabym się w niej spełniać także zawodowo, interesuję się psychologią – wszystkiego próbuję, staram się nie ograniczać do jednego rodzaju muzyki czy literatury”- mówi Aneta.

Studiowanie marketingu nie jest proste, to trudny kierunek, ale jednocześnie studiowanie w PWSZ w Koninie daje możliwość dużej samodzielności – nie ma tu barier architektonicznych.

Marzenia? –Kurs pielęgnacji paznokcia i ukończenie kursu prawa jazdy. Lubię eksperymenty modowe, makijażowe – wszystko zależy od czasu i okoliczności. Zakładam, że po konkursie nadal będziemy utrzymywać kontakty z dziewczynami i udowodniłam sobie, że mam w sobie dużo silnej woli.

Trzeba wierzyć w siebie, a wtedy na pewno się uda!
O konkursie słyszałam już rok temu a w tym roku namówili mnie przyjaciele - stwierdziłam, ze muszę spróbować. Dwa zdjęcia – twarzy i sylwetki oraz 5 formularzy to wszystko, co wymagane było podczas rekrutacji – a teraz wszyscy mają możliwość zagłosować. Lubię rywalizację, ale nie za wszelką ceną – motywuje mnie to, że mam możliwość poznania fajnych dziewczyn, chciałabym dostać się na warsztaty tygodniowe z wizażystą, fryzjerem oraz wziąć udział w finałowej gali. Teraz jednak trwa glosowanie – do 7 czerwca – każdy głos ma znaczenie”.
 
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.JEDYNA.64
 
Marzeniem Marty Smorczewska było być tancerką lub strażakiem ratującym ludzkie życie. W części się ono spełniło, Marta wspólnie ze swoją koleżanką Patrycją pilnie ćwiczą pod okiem trenerki Katarzyny Bloch tango, walca i inne tańce. Trwają intensywne przygotowania do Mistrzostw Polski w tańcach na wózkach – trzymajcie Państwo kciuki za całą naszą ekipę 25.05.2014 – Łomianki.

Dla Marty to pokazanie swoich możliwości, sprawdzenie siebie i możliwość pokonania pewnych obaw i ograniczeń.

Marta może rozwijać swoje pasje, od kilku miesięcy uczestniczy w projekcie AKADMIA ŻYCIA (Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ), gdzie zdobywa umiejętności niezbędne do uzyskania samodzielności życiowej, Zawodowo chciałaby skoncentrować się na grafice komputerowej – wspólnie z koleżanką koncentrują się na doskonalenie umiejętności graficznych. Bardzo ważne jest dla Marty zdobycie samodzielności, a w przyszłości chciałaby być jak najbardziej niezależna.  A marzenia - posiadanie rodziny i dobra, zgodna z zainteresowaniami praca. Chciałaby, aby inaczej oceniano osoby z niepełnosprawnością – nie, jako osoby bez oczekiwań i planów, a jako osoby mające szerokie plany i umiejące z uporem realizować swoje pomysły. Taki stereotyp często trudno jest przełamać, nierzadko w mniejszych miejscowościach osoby niepełnosprawne są negatywnie postrzegane.

Marta: „Udział w konkursie pozwoli mi na sprawdzenie swoich możliwości, zobaczenie jak wypadam na tle innych osób – na ile jestem rozpoznawalna. Do udziału w wyborach zgłosiłam się sama. Nie nastawiam się na finał, na zwycięstwo – na razie to etap głosowania. Byłoby bardzo miło dostać się do finałowej dziesiątki i wziąć udział w warsztatach. Cieszę się, że mam szansę na wzięcie udziału w tak ciekawym wydarzeniu. To duże wyzwanie i jestem pewna, że będzie dla mnie pozytywnym doświadczeniem”.
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.JEDYNA.45
 
Z Martą Stogińską również spotkałam się w Akademii Życia. Wróciła właśnie z tygodniowej pielgrzymki do sanktuariów we Francji, odwiedziła także stolicę i jak stwierdziła była to niezapomniana podróż. Najbardziej podobała się Marcie grota w Lourdes, zachwycił ją Paryż i już obiecała sobie, że tam powróci. Podczas podróży potrzebuje pomocy, ale nie ma oporów, aby o nią poprosić. Jak wszystkie dziewczyny tak i Marta uwielbia nowe wyzwania?

To była już kolejna wyprawa Marty, dziewczyny niezwykle pogodnej i optymistycznie nastawionej do życia.

Marta o sobie: „Obecnie uczestniczę w projekcie AKADEMIA ŻYCIA, a do udziału zmotywowała mnie chęć usamodzielnienia się, większej szansy na spełnienie marzeń. To był dla mnie skok na głęboką wodę, ale czuję, że zyskuję bardzo dużo – coraz więcej potrafię, poznałam wspaniałych ludzi. Zdobywam nowe umiejętności, uczę się podejmowania ryzyka i staram się wykorzystać każdą chwilę. Studiowałam gospodarkę i administrację samorządową. Lubię słuchać muzyki, czytać książki, a także interesuję się sportem.

Najbardziej lubię nasze zajęcia coachingowe, zajęcia taneczne też dają mi dużo satysfakcji i radości. Staję się sprawniejsza dzięki aktywnej rehabilitacji – zajęciom usprawniającym i wzmacniającym moje umiejętności.

PIĘKNO JEST W NAS (kampania outdoorowa ze zdjęciami pięknych kobiet z niepełnosprawnością) – projekt, w którym brałam udział najlepiej oddaje to, dlaczego wzięłam udział w wyborach - nie jest ważne to, co widoczne, a osobowość jest ważniejsza.
Do wyborów namówiła mnie siostra, a ja bardzo lubię sprawdzić się. Odważyłam się, zrobiłam coś jak dla mnie ekstremalnego i cieszę się z każdego głosu. Udział w wyborach to dla mnie przygoda”.
 
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.JEDYNA.4
 
O Wyborach Miss Polski 2014 na wózkach kandydatkach znajdziecie Państwo na stronie http://jedyna-taka.pl/
Informacja o AKADEMII ŻYCIA http://www.podajdalej.org.pl/pl/mid-menu/akademia-zycia.html
 
Anna Klechniowska / Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
www.podajdalej.org.pl        www.facebook.com/FundacjaPodajDalej


 

Nowe perspektywy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 
Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 15 maja 2014 r. odbyła się konferencja „Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych’’. Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich -  prof. Irena Lipowicz, oraz Prezydent Miasta Konina – Pan Józef Nowicki. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w  Prorektora dr Jerzego Jasińskiego oraz Artura Cygana – Pełnomocnika Rektora do spraw osób niepełnosprawnych w PWSZ w Koninie.

Uczestnicy spotkania mieli doskonałą okazję, aby dowiedzieć się jak wygląda proces zatrudniania osoby niepełnosprawnej, jakie korzyści może z tego tytułu osiągnąć pracodawca, a także usłyszeć od praktyków jakie mogą pojawić się trudności. Przy stolikach eksperckich przedstawiciele z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy w Koninie oraz specjaliści z Fundacji Aktywizacja udzielali porad oraz odpowiadali na pytania zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych pracodawców.

Uczestnicy dowiedzieli się również o obowiązujących od kwietnia 2014 roku nowych kwotach dofinansowań do tworzonych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Gościliśmy prelegentów z  Państwowej Inspekcji Pracy, Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie oraz Fundacji Im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, którzy podzielili się swoim  doświadczeniem w  zakresie dobrych praktyk przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  O roli osób niepełnosprawnych na rynku pracy mówiła Pani Justyna Lachor – Adamska - Doradca Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Pan Michał Tomczak – Przewodniczący Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu do spraw osób niepełnosprawnych przedstawił uczestnikom spotkania nowe zasady dofinansowań do stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli  okazję wziąć udział w Warsztatach „Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach pracodawca – pracownik niepełnosprawny”, które poprowadziła Pani Joanna Szaflik – psycholog i współautorka „Narzędzia do diagnozy kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych”.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Sprawiło, że uczestnicy mogli się poznać i wymienić kontaktami - co na pewno zaowocuje dłuższą współpracą w przyszłości.

 Jakub Modrzyński

 

<
 • DSC00021
 • DSC00023
 • DSC00024
 • DSC00025
 • DSC00026
 • DSC00027
 • DSC00030
 • DSC00031
 • DSC00033
 • DSC00036
 • DSC00037
 • DSC00038
 • DSC00040
 • DSC00041
 • DSC00042
 • DSC00043
 • DSC00044
 • DSC00047
 • DSC00048
 • DSC00049
 • DSC00050
 • DSC00052
 • DSC00056
 • DSC00060
 • DSC00063
 • DSC00069
 • DSC00070
 • DSC00071
 • DSC00072
 • DSC00073
 • DSC00074
>

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

Zapraszamy na kurs języka migowego- 70 godzin szkoleniowych.
 
 • Termin: październik 2014 r.
 •  
 • Koszt: 80 zł ((przy dofinansowaniu Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 
Osoby zainteresowane kursem proszę o osobiste lub telefoniczne zgłoszenie się do sekretariatu

Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie, ul. ks.J.Popiełuszki 4, pok.9
 • Tel. 63 2497 160 do dnia 20 maja (proszę o podanie następujących danych – imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, telefon kontaktowy, adres e-mail).

Spotkanie organizacyjne odbędzie się
21 maja o godz. 13 w sali 40, ul.ks.J.Popiełuszki

 
 
Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora
ds Osób Niepełnosprawnych
PWSZ w Koninie

Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu
wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 
Zaprasza na konferencję
 
pn. „Postaw na pracę – nowe perspektywy, nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2014 r. w godz. 10.00 – 15.00 w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przy ul. Przyjaźni 1 w sali 5B.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy pracodawców, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani poznaniem korzyści z możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
Wydarzenie organizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Ireny Lipowicz. Patronat nad spotkaniem objął również Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki.
Jest to kolejna konferencja z cyklu 50 spotkań z pracodawcami, które będą odbywać się na terenie całego kraju.
 
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję:
 • Skorzystać z porad ekspertów do spraw rynku pracy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (stoiska pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, Państwowej Inspekcji Pracy – oddział w Koninie oraz Fundacji Aktywizacja);
 • Uzyskać informacje na temat prawnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością, możliwości dofinansowywania do wynagrodzenia i stanowiska pracy;
 • Poznać pracodawców komercyjnych i z instytucji publicznych, zatrudniających osoby
  z niepełnosprawnością oraz ich doświadczenia.
 • Uczestniczyć w warsztacie dotyczącym współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny

PROGRAM
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzanie obecności do dnia 12 maja 2014 r.
na adres
poznan@idn.org.pl, tel. 61 679 29 94, 511 944 261, 511 944 267.
 
 

Wolontariusze z PWSZ w Koninie opiekunami na igrzyskach dla niepełnosprawnych

Igrzyska dla niepełnosprawnych uczniów placówek integracyjnych w Koninie zorganizowało 29 listopada 2013 r. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni. W hali sportowej przy ulicy Popiełuszki odbyła się andrzejkowa impreza dla dzieci i młodzieży, która miała charakter igrzysk sportowych. Uczestnicy bawili się przy muzyce oraz rywalizowali w różnych dyscyplinach: robili pompki, brzuszki i brali udział w wyścigach z piłką. – Takie zawody mobilizują ludzi niepełnosprawnych do aktywności, zachęcają do rywalizacji, a to jest bardzo ważne – powiedziała Urszula Maciaszek, prezes Stowarzyszenia Młodzi Aktywni.

Niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą opiekowali się wolontariusze z Zespołu Szkół Budowlanych i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Dla studentów pracy socjalnej praca w charakterze wolontariuszy – opiekunów osób niepełnosprawnych podczas imprez nie jest nowością, dlatego w tych igrzyskach wzięli także udział z ogromną przyjemnością.
 

 • 599814_333266270147712_2079300618_n
 • 603933_333266340147705_1216328545_n
 • 995249_333267916814214_1200258430_n
 • 1426166_333267520147587_781757878_n
 • 1426338_333267156814290_1464327855_n
 • 1426658_333267633480909_467102515_n
 • 1441320_333267620147577_198103644_n
 • 1451530_333267623480910_308875859_n
 • 1454545_333267970147542_82307054_n
 • 1460957_333266776814328_1881377684_n
 • 1466098_333268433480829_364520980_n
 • 1470280_333267173480955_1290906628_n
 • 1476613_333267496814256_1828723202_n

Studenci uczą się migowego

Studenci kierunków praca socjalna, pedagogika, fizjoterapia oraz wykładowcy i pracownicy administracji PWSZ w Koninie uczyli się rozmawiać z niesłyszącymi.

Pierwsza edycja kursu języka migowego odbyła się w dniach od 9 października do 14 listopada 2013 r. Jego organizatorem była firma Akustica.Med z Białej Podlaskiej, a  zajęcia prowadziła Karina Akseńczuk z Centrum Języka Migowego CODA w Koninie, absolwentka naszej uczelni. Kurs był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Warsztaty trwały 60 godzin i obejmowały: alfabet palcowy języka migowego, liczebniki, pierwszy kontakt, zatrudnienie i praca, rachuba czasu, dom i rodzina, edukacja, zdrowie, urzędy i instytucje, kultura, sport i wypoczynek.

Drugą edycję kursu rozpoczęła 17 listopada kolejna grupa studentów. Rekrutacja na następne edycje odbędzie się w  kwietniu 2014 r.
 
Zapraszamy

Artur Cygan
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych


 
<
 • _B074502_1
 • _B074527_1
 • _B074533_1
 • _B074548_1
 • _B074557_1
 • _B074564_1
 • _B074567_1
 • _B074568_1
 • _B074572_1
 • _B074576_1
 • _B074577_1
 • _B074580_1
 • _B074585_1
 • _B074586_1
 • _B074587_1
 • _B074593_1
 • _B074594_1
 • _B074597_1
 • _B074598_1
 • _B074599_1
 • _B074600_1
 • _B074606_1
 • _B074628_1
 • _B074630_1
 • _B074634_1
 • _B074636_1
 • _B074643_1
 • _B074650_1
 • _B074653_1
 • _B074654_1
>

Wolontariusze na obozie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” realizują projekt „Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych  i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole”.

W ramach działań projektowych uczniowie dwóch klas integracyjnych uczestniczyli w obozie rehabilitacyjnym w Bukowanie Tatrzańskiej. Wsparciem dla dzieci byli nauczyciele i wolontariusze – studenci kierunku praca socjalna w PWSZ  w Koninie.  Pedagodzy oraz wolontariusze prowadzili szereg zajęć wspierających rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy spędzali także czas na pieszych wycieczkach górskich i w basenach termalnych.

Zachęcamy kolejnych studentów do udziału w akacjach organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”. 
<
 • DSC_0732
 • DSC_0755
 • DSC_0769
 • DSC_0793
 • DSCF2295
>

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki