WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 16 grudnia 2018

Akademii Młodego Studenta - II edycja


Kalendarz Akademii Młodego Studenta - II edycja

 
W roku akademickim 2013/2014 PWSZ w Koninie uruchomiła Akademię Młodego Studenta. Ideą projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży postaw twórczych, popularyzacja edukacji i wzbudzanie zainteresowania zagadnieniami naukowymi. Jest to cykl spotkań w formie warsztatów, wykładów, zajęć korekcyjno-gimnastycznych, prowadzonych na terenie Uczelni przez poszczególne Katedry i Zakłady Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie typy szkół – podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu kolskiego, tureckiego, słupeckiego i konińskiego. Poziom wiedzy przekazywany podczas tych spotkań jest dostosowany do wieku młodych studentów.

Wszyscy uczestnicy, oprócz niezapomnianych wrażeń, zabierają do domu specjalne certyfikaty Akademii Młodego Studenta.
 
W I edycji projektu przeprowadzono w ramach AMS 14 spotkań. Pilotażowe zajęcia (przygotowane przez Katedrę Filologii) w ramach Akademii Młodego Studenta odbyły się 3 grudnia 2013 r. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 4a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy. W II edycji projektu przeprowadzono ich 15. Ostatnie spotkanie w ramach AMS w roku akademickim 2014/2015 odbyło się 5 maja 2015 r. Tegoroczną edycję projektu wsparła słodyczami i napojami dla dzieci firma TABA Sp. z o.o. (Intermarche Stare Miasto).
 
Uczelnię odwiedzili w ramach projektu uczniowie z wielu szkół, były to m.in. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie im. Bohaterów Westerplatte, Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej, Szkoła Podstawowa w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Biskupim, Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych, Gimnazjum nr 1 im. Stanisławy Fleszerowej-Muskat w Kole, Gimnazjum w Sławsku, Gimnazjum w Ślesinie, Gimnazjum w Kleczewie, Gimnazjum nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Koninie, Gimnazjum nr 6 w Koninie, Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „Wiedza” w Koninie.
 
Niektóre ze szkół w Akademii Młodego Studenta uczestniczyły kilka razy, np. SP nr 1 ze Słupcy wzięła udział w projekcie w roku 2013 (kl. 4a) i w roku 2014 (kl. 5a). Jak podkreśliła Grażyna Makowska, dyrektor tejże szkoły, udział w zajęciach, przygotowanych przez studentów filologii germańskiej pod kierunkiem dr Joanny Chojnackiej-Gärtner, był dla uczniów okazją do nabywania umiejętności językowych w okolicznościach innych niż szkolne, a kontakt ze studentami i wspólna praca w czasie poszczególnych modułów zajęć – cennym doświadczeniem w nauce języka obcego.

– Tematyka zajęć była dostosowana do umiejętności i potrzeb uczniów, a forma zabaw dodatkowo wpływała na ich atrakcyjność. Uczniowie i nauczyciele wychodzili z zajęć w pełni usatysfakcjonowani. Dzieci przekonały się, że język niemiecki jest ciekawy, a najlepiej uczyć się go w trakcie zabawy. Wizyta w Akademii Młodego Studenta ma odzwierciedlenie w codziennej szkolnej pracy. Uczniowie korzystają z przygotowanych wspólnie ze studentami pomocy dydaktycznych, wdrażają własne pomysły, inicjują sytuacje językowe na bazie tych, które poznali w AMS. Zauważono też wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego. Jesteśmy nadal zainteresowani możliwością korzystania z oferty AMS w przyszłym roku szkolnym. Składamy szczere podziękowanie za dotychczasową współpracę – podsumowała udział uczniów w AMS pani dyrektor Makowska.

AMS ocenili dobrze wszyscy nauczyciele odwiedzający z dziećmi uczelnię oraz dyrektorzy placówek. – Zasada uczenia się przez zabawę przyniosła efekt w postaci niezwykle przyjaznej atmosfery oraz zadowolenia dzieci, – powiedziała Teresa Krϋger-Wasilewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych (dzieci z tej placówki uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Zakład Pracy Socjalnej).
 
Spotkania w ramach Akademii Młodego Studenta to także niezapomniane doświadczenie dla wykładowców i studentów prowadzących zajęcia. Dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak i mgr Karolina Rakowicz na nowo odkryły, jaką radość daje uczenie małych dzieci. Jest to zupełnie inne doświadczenie niż nauczanie dorosłych. Maluchy chłoną wiedzę, są spontaniczne, naturalne, głodne wiedzy i szczere, a także zaskakujące. Jasno określają swoje zdanie, nie bojąc się konsekwencji, co często blokuje dorosłych w wyrażaniu swoich opinii. Właśnie ta spontaniczność i naturalność w zdobywaniu wiedzy sprawia, że zajęcia w ramach AMS mają, zdaniem dr Anny Stolarczyk-Gembiak, kierownika Katedry Filologii, głęboki sens. – Przekazujemy dzieciom bakcyla ciekawości i zaciekawienia światem. To zaowocuje w przyszłości ich otwartością na innych ludzi i na zmieniającą się, otaczającą ich rzeczywistość.
 
Mając na uwadze korzyści płynące z projektu, zaangażowanie wykładowców, studentów i satysfakcję uczniów, PWSZ w Koninie w roku akademickim 2015/2016 ruszy z III edycją Akademii Młodego Studenta.
 
ekdar 

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki