WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Środa, 20 marca 2019

Finanse i rachunkowość

Specjalności:
 • rachunkowość i podatki
 • finanse i rachunkowość gospodarstw domowych NOWOŚĆ
 • finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego NOWOŚĆ
 • finanse ubezpieczeń i bankowość NOWOŚĆ
Celem kształcenia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego. Kształcenie ma też na celu ukształtowanie umiejętności (w tym stricte praktycznych) i kompetencji społecznych pozwalających na prowadzenie świadomych i skutecznych działań zawodowych (profesjonalnych) zgodnie z zasadami etyki. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych i nauk prawnych.

W planie studiów przewidziano liczne zajęcia praktyczne (około 70% zajęć). Kluczowe znaczenie dla przygotowania praktycznego przyszłych absolwentów ma w szczególności trzymiesięczna praktyka zawodowa oraz następujące przedmioty prowadzone w formie ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów:
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 • warsztaty finansów i rachunkowości,
 • prawo bilansowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości,
 • International Financial System,
 • doradztwo i pośrednictwo finansowe,
 • analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych,
 • nowoczesne usługi bankowe,
 • administracja podatkowa i kontrola skarbowa,
 • organizacja biura rachunkowego,
 • rachunkowość budżetowa i podatkowa.
Rachunkowość i podatki. Absolwent tej specjalności potrafi interpretować i stosować przepisy prawa, w szczególności obowiązujące w zakresie prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dewizowego oraz prawa pracy w kontekście kosztów pracy. Po spełnieniu dodatkowych warunków prawnych lub wymagań korporacyjnych absolwenci tej specjalności będą mogli zajmować stanowiska m.in. doradcy podatkowego, księgowego, biegłego rewidenta, pracownika instytucji kredytowej, pracownika skarbowości (urzędnika skarbowego), czy członka rady nadzorczej (w tym spółek Skarbu Państwa).
 
Finanse i rachunkowość gospodarstw domowych. Absolwent tej specjalności potrafi wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami ze szczególnym uwzględnieniem podatków i parapodatków różnych typów gospodarstw domowych (gospodarstwa domowe nieprowadzące działalności gospodarczej, gospodarstwa domowe prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, gospodarstwa domowe prowadzące działalność rolną). Specjalność ta przygotowuje absolwentów do: podjęcia indywidualnej działalności gospodarczej (samozatrudnienia), prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego, pracy w ośrodkach pomocy społecznej, bankach, fundacjach w charakterze doradcy i konsultanta klienta indywidualnego, bycia indywidualnym doradcą w zakresie zarządzania finansami klienta lub konsultantem w zakresie inwestycji proekologicznych dedykowanych gospodarstwom domowym.
 
Finanse przedsiębiorstw i sektora publicznego. Absolwent tej specjalności potrafi wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do: pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, menedżerów, przedsiębiorców, specjalistów i konsultantów zarówno w przedsiębiorstwach, jak i jednostkach finansów publicznych (urzędy gmin, starostwa powiatowe, szeroko rozumiana administracja publiczna) w szczególności w zakresie usług finansowo-podatkowych, zarządzania finansami i controllingu.
 
Finanse ubezpieczeń i bankowość. Absolwent tej specjalności potrafi wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami z zakresu prawno-ekonomicznych uwarunkowań działalności ubezpieczeniowej i bankowej. Specjalność ta przygotowuje absolwentów do pracy w roli doradcy ubezpieczeniowego i/lub bankowego klienta indywidualnego oraz masowego, mogącego zajmować stanowiska m.in. pracownika instytucji kredytowej, towarzystwa ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego
 
Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" jest tworzony przy współpracy firm i instytucji z branży finansowej. Szczegółowe informacje znajdują się
tutaj.

Czas trwania studiów: 3 lata
Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" - cykl 2015-2018
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "finanse i rachunkowość" - cykl 2017-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki