WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 19 marca 2019

Pedagogika

Specjalności:
  • edukacja elementarna (z językiem angielskim, z terapią pedagogiczną)
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym (specjalność nienauczycielska)
W toku studiów realizowany jest program zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) określonymi dla kierunku pedagogika oraz ze standardami kształcenia nauczycieli. Absolwenci wszystkich specjalności posiadają przygotowanie do kontynuowania studiów II stopnia na kierunku pedagogika, z uwzględnieniem kompetencji w zakresie edukacji elementarnej dzieci oraz kompetencji w zakresie specjalności dodatkowej.

Edukacja elementarna. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje oraz kompetencje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela dzieci w publicznych i/lub niepublicznych placówkach edukacji przedszkolnej oraz w klasach I-III szkoły podstawowej (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można za trudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400). Posiada więc przygotowanie do realizacji zadań polegających na harmonijnym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem elementarnej nauki mówienia, czytania, pisania, sprawnego liczenia, a także edukacji artystycznej oraz wychowania fizycznego dzieci. Absolwent specjalizacji z językiem angielskim posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent specjalizacji z terapią pedagogiczną nabywa dodatkowe kwalifikacje do projektowania, organizacji oraz realizacji zajęć z zakresu terapii pedagogicznej zarówno w publicznych, jak i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach terapeutycznych.
 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym. Absolwent tej specjalności nabywa kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach oraz w placówkach wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne, hufce pracy). Nabywa też kompetencje nauczyciela-pedagoga w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz w poradniach, a zwłaszcza do udzielania porad pedagogiczno-psychologicznych rodzicom z zakresu oddziaływań zarówno wobec uczniów uzdolnionych jak również uczniów napotykających na trudności w uczeniu się (czy sprawiających trudności wychowawcze).

Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" jest tworzony przy współpracy przedszkoli, szkół podstawowych oraz instytucji nadzorujących system oświaty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
 
Czas trwania studiów: 3 lata

Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2013-2016
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Wybrane elementy programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2014-2017
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Wybrane elementy programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów


Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2015-2018
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2016-2019
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "pedagogika" - cykl 2017-2020
Uchwała w sprawie programu kształcenia (załącznik)
Efekty kształcenia
Plan studiów

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki