WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
języki obce w mediach i biznesie baner na stronę


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Wtorek, 19 marca 2019

Filologia - studia drugiego stopnia

Specjalności:
  • filologia angielska z językiem niemieckim (specjalizacja: metodyczna, translacja)
  • filologia germańska z językiem angielskim (specjalizacja: metodyczna, translacja)
Celem studiów jest zdobycie przez przyszłych absolwentów gruntownego wykształcenia filologicznego, które oprócz biegłej znajomości języka angielskiego/niemieckiego (na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), obejmuje teoretyczne przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, a także zaawansowaną wiedzę o historii krajów anglojęzycznych/niemieckojęzycznych (angielskiego/niemieckiego obszaru językowego). Istotnym celem studiów jest również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, jak również uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.
 
Około 80% zajęć ujętych w planie studiów stanowią zajęcia o charakterze praktycznym. Praktyczny charakter studiów umożliwia kształcenie specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza (w dziedzinie tłumaczenia ustnego, jak i przekładu literackiego), w mediach i wydawnictwach obcojęzycznych, w instytucjach kultury oraz w instytucjach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Specjalistyczna wiedza językowa posiadana po ukończeniu studiów pozwala również znaleźć zatrudnienie w gospodarce, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej. Ponadto absolwenci mogą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego (po uzyskaniu nauczycielskiego przygotowania pedagogicznego określonego w odrębnych przepisach oświatowych).
 
Po ukończeniu specjalizacji metodycznej absolwent jest wykwalifikowanym nauczycielem, przygotowanym do pracy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast po ukończeniu specjalizacji translacja jest przygotowany do profesjonalnej pracy tłumacza w sektorze publicznym i prywatnym.

Program kształcenia dla kierunku "filologia" jest tworzony przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych, biura tłumaczeń oraz firm zajmujących się handlem międzynarodowym. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Czas trwania studiów: 2 lata

Program kształcenia dla kierunku "filologia" (studia drugiego stopnia) - cykl 2014-2016
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "filologia" (studia drugiego stopnia) - cykl 2015-2017
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów

Program kształcenia dla kierunku "filologia" (studia drugiego stopnia) - cykl 2016-2018
Uchwała w sprawie programu kształcenia
Efekty kształcenia
Plan studiów FA Plan studiów FG

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki