Uczelnia
Slider

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych: dr Anna Waligórska-Kotfas (pok. 123, ul. Przyjaźni 1)

 

Katedra Nauk Ekonomicznych

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczypa (pok. 123, ul. Przyjaźni 1)

 

Dziekanat (obsługa dydaktyczna studentów): pok. 6, ul. Przyjaźni 1

studia pierwszego stopnia:

Finanse i Rachunkowość, menedżer kierunku: mgr Monika Dzikowska (pok. 119, ul. Przyjaźni 1)

Logistyka, menedżer kierunku: dr Szymon Zimniewicz (pok. 119, ul. Przyjaźni 1)

               

studia drugiego stopnia:

Gospodarka i Administracja Publiczna, menedżer kierunku: dr Robert Piechota (pok. 119, ul. Przyjaźni 1)

               

Katedra Nauk Technicznych

Kierownik Katedr Nauk Technicznych: prof. zw. dr hab. Andrzej Milecki (pok. 101T, ul. Wyszyńskiego 35)

 

Dziekanat (obsługa dydaktyczna studentów): pok. 102T, ul. Wyszyńskiego 35

studia pierwszego stopnia:

Automatyka i Robotyka, menedżer kierunku: dr inż. Robert Cieślak (pok. 103T ul. Wyszyńskiego 35)

Energetyka, menedżer kierunku: dr inż. Robert Cieślak (pok. 103T ul. Wyszyńskiego 35)

Informatyka, menedżer kierunku: dr Paweł Sobczak (pok. 108T, ul. Wyszyńskiego 35)

Mechanika i Budowa Maszyn, menedżer kierunku: dr inż. Robert Cieślak (pok. 103T ul. Wyszyńskiego 35)

               

studia drugiego stopnia:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, menedżer kierunku: dr Robert Rogaczewski (pok. 108T, ul. Wyszyńskiego 35)