WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
      
Studia magisterskie


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Poniedziałek, 1 maja 2017

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
tel. (63) 249-72-00
fax (63) 249-72-01

rektorat@konin.edu.plSzczegółowe dane kontaktowe

 
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 
 

 • Rektor – prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak
 
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-02, fax 63 249-72-01

e-mail: rektorat@konin.edu.pl
 

 • Prorektor ds. kształcenia – dr Artur Zimny

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-02, fax 63 249-72-01

e-mail: prorektor.ksztalcenie@konin.edu.pl
 
 
 •  Kanclerz – mgr Danuta Rakowska
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-15, fax 63 249-72-01

e-mail: kanclerz@konin.edu.pl


 • Kwestor - Aleksandra Anczykowska

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-29
 • Kierownik Biura Rektora – mgr Patrycja Herman-Wróbel
 
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-04,fax 63 249-72-01

e-mail: biuro.rektora@konin.edu.pl
 
 

 • Rzecznik prasowy – mgr Patrycja Herman-Wróbel
 
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-04,fax 63 249-72-01

e-mail: rzecznik@konin.edu.pl

 


Dziekani Wydziałów

 • Dziekan Wydziału Filologicznego  – dr Anna Stolarczyk - Gembiak
 • Prodziekan – dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
 
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
tel. 63 249-72-40
wydzial.filologia@konin.edu.pl

 • Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – dr Karina Zawieja-Żurowska
 • Prodziekan – dr Miłosz Olejniczak

ul. Przyjaźni 1 
62-510 Konin
tel. 63 249-71-66

e-mail: sekretariat.wse@konin.edu.pl • Dziekan Wydziału Technicznego – dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak / dr inż. Robert Roszak - pełniący obowiązki Dziekana ( od 1 października 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.)
 • Prodziekan – dr inż. Piotr Świta

ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 35
62-510 Konin
tel. 63 249-72-70

e-mail: sekretariat.wt@konin.edu.pl • Dziekan  Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – dr Janusz Kwieciński
 • Prodziekan – dr Edyta Bielik

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4
62-510 Konin
tel. 63 249-71-50, fax 63 249-71-51

e-mail: sekretariat.wkfioz@konin.edu.plWydział Społeczno – Ekonomiczny

 • Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – dr Karina Zawieja-Żurowska
 • Prodziekan – dr  Miłosz Olejniczak
ul. Przyjaźni 1 
62-510 Konin
tel. 63 249-71-66

e-mail: sekretariat.wse@konin.edu.pl


Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej
 • Kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej – prof. nadzw. dr hab Jakub Bartoszewski
Zakład Pedagogiki
 • Kierownik Zakładu Pedagogiki – mgr Małgorzata Chybicka
Zakład Pracy Socjalnej 
 • Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej – mgr Artur Cygan

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4
62-510 Konin
tel./fax 63 249-71-60

e-mail: praca.socjalna@konin.edu.pl
e-mail: pedagogika@konin.edu.pl


 
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dr Julian Jaroszewski

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-60

e-mail:bezpieczenstwo@konin.edu.pl,Katedra Finansów i Logistyki
 • Kierownik Katedry Finansów i Logistyki – dr Alina Górecka
Zakład Logistyki 
 • Kierownik Zakładu Logistyki – dr Szymon Zimniewicz
Zakład Finansów
 • Kierownik Zakładu Finansów – dr Agnieszka Szymankowska

ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel.63-249-72-50

e-mail: fir@konin.edu.pl


Wydział Filologiczny 

 

 • Dziekan Wydziału Filologicznego  – dr Anna Stolarczyk - Gembiak
 • Prodziekan – dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
 
Katedra Badań nad Uczeniem się i Nauczaniem Języków Obcych
 • Kierownik – dr Marek Derenowski
Katedra Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem
 • Kierownik – prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
   
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 3c
62-510 Konin
tel. 63 249-72-40

e-mail: wydzial.filologia@konin.edu.pl
e-mail: katedry.filologia@konin.edu.pl

 


Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

 
 • Dziekan  Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia – dr Janusz Kwieciński
 • Prodziekan – dr Edyta Bielik
 
Katedra Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
 • Kierownik – dr Bartosz Chmielewski
 
Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu – dr Karolina Waliszewska

Katedra Dietetyki i Kosmetologii

 • Kierownik Katedry – prof. nadzw. dr hab. n. med. Grzegorz Mielcarz

ul. ks. J.Popiełuszki 4
62-510 Konin
tel. 63 249 -72- 68, 63 249-71-50, fax 63 249-71-51

e-mail: katedry.wkfioz@konin.edu.pl
e-mail: sekretariat.wkfioz@konin.edu.pl
Wydział Techniczny

 

 • Dziekan Wydziału Technicznego – dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak/ dr inż. Robert Roszak - pełniący obowiązki Dziekana ( od 1 października 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.)
 • Prodziekan – dr inż. Piotr Świta


Katedra Mechaniki i Energetyki  
Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zakład Budownictwaul. kard. S. Wyszyńskiego 35
62-510 Konin
tel.63 249-72-70

e-mail: sekretariat.wt@konin.edu.pl

 

 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35
62-510 Konin
tel. 63 249-72-70


e-mail: katedry.wt@konin.edu.pl
 

Biuro współpracy z zagranicą
 • mgr Patrycja Herman-Wróbel
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
spec. ds. współpracy z zagranicą

e-mail: patrycja.herman@konin.edu.pl 
 
 
 • Marta Marciniak
samodzielny referent ds. współpracy z zagranicą

e-mail: marta.marciniak@konin.edu.pl

ul. Przyjaźni 1, pok. 314
62-510 Konin
tel. 63 249 72 06, fax 63 249 72 01
 • Dyrektor – mgr Sylwia Kosińska


ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 C
62-510 Konin
tel. 63 249-71-81

Wypożyczalnia
tel. 63 24- 97- 180


www.biblioteka.konin.edu.pl
e-mail: biblioteka@konin.edu.pl 
Wydawnictwo
 • Redaktor Naczelny – dr Jakub Bielak
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
tel. 63 249-72-09 lub 63 249-72-08
 
e-mail: wydawnictwo@konin.edu.plBiuro ds.Promocji 
 •  mgr Monika Wojciechowska
ul. Przyjaźni 1, pok. 126
62-510 Konin
tel. 63 249-72-54

e-mail: monika.wojciechowska@konin.edu.pl
 • Przewodniczący – Artur Hadzicki

ul. Przyjaźni 1, pok. 105 i 108 B
62-510 Konin
tel. 63 249-72-85

e-mail: sspwsz@konin.edu.pl
Dział Dydaktyki

 
 • Kierownik Działu Dydaktyki –  mgr Katarzyna Janiak
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 7 (parter)
tel. 63 249 -72- 39

e-mail: kierownik.dydaktyka@konin.edu.pl • Centrum Obsługi Studenta – Ewa Matuszak, Dorota Niedobylska
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 6 (parter)
tel. 63249-72 -30
tel. 63249 -72 -18

e-mail: cos@konin.edu.pl  
 


 • Stanowisko ds. Praktyk Zawodowych – mgr Alina Pawlicka
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 3 (parter)
tel. 63 249- 72 -36

e-mail: biuro.praktyk@konin.edu.pl
 


 • Sekcja Planowania i Informatycznej Obsługi Studentów – mgr Karol Działak, inż. Błażej Gorzkowski
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 3 (parter)
tel. 63 249 -72- 32, tel. 63 249- 72- 19

e-mail: karol.dzialak@konin.edu.pl
e-mail: ordo@konin.edu.pl • Centrum Rekrutacji i Karier – mgr Anna Kotarska
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 3 (parter)
tel. 63 249 -72 -37

e-mail: rekrutacja@konin.edu.pl;
e-mail: biurokarier@konin.edu.pl • Sekcja Analiz i Sprawozdawczości – mgr Wioleta Jankowska, mgr Anna Wróbel
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 9 (parter)
tel. 63 249 -72- 35

e-mail: wioleta.jankowska@konin.edu.pl
e-mail: anna.wrobel@konin.edu.pl

 

 • Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Studiów Podyplomowych –  mgr Sylwia Malczyk
ul. Przyjaźni 1, pok. nr 8 (parter)
tel. 63 249- 72- 34

e-mail: sylwia.malczyk@konin.edu.pl
e-mail: studia.podyplomowe@konin.edu.pl


Biuro obsługi obiektów

 • Kierownik – mgr Ewa Szymańska
ul.Przyjażni 1 / pokój 121
62-510 Konin
tel. 63 249-71-91


 
Dom Studenta nr 1
 

ul. ks. J.Popiełuszki 4
62-510 Konin
tel. 63 24 9-7 1-55 /170

e-mail: joanna.janicka@konin.edu.pl

Dom Studenta nr 2  


 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3
62-510 Konin
tel. 63 24 9-7 1-90
 
 

  
 • Dyrektor Akademickiego Centrum Językowego - mgr Beata Łazarska
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 C
tel. 601- 896- 408, 728 -439-401

e-mail: acj@konin.edu.pl

www.acj.konin.pl

 
 • Dyrektor Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w PWSZ w Koninie - dr hab. Jakub Bartoszewski
 ul. ks. J.Popiełuszki 4
 62-510 Konin

 tel. 63 249 71 60

czynne od pn-pt w godz. 8:00-14:55

e-mail: praca.socjalna@konin.edu.pl • Dyrektor Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych - Andżelika Kargulewicz
 ul. ks. J. Popiełuszki 4
 62-510 Konin
 tel. 63 249 71 75

e-mail: poradydietetyczne@konin.edu.pl


 • Uczelniany Koordynator ds. wdrażania platformy e-learningowej - dr Miłosz Olejniczak

 • Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - mgr Artur Cygan
e-mail: niepelnosprawni@konin.edu.pl
 • Pełnomocnik Rektora ds. utworzenia kierunku „informatyka” - dr Miłosz Olejniczak
e-mail:
 • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem - dr inż. Robert Cieślak
e-mail:

Lokalizacja uczelni

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaKosmetologiaMechanika i Budowa Maszyn LogistykaPedagogikaPraca socjalnaWychowanie fizyczne Zarządzanie
kierunki