Uczelnia
Slider

Filologia angielska

 • prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
 • prof. zw. dr hab. Roman Lewicki
 • prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Salska
 • prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest
 • prof. UŁ dr hab. Ewa Waniek-Klimczak
 • dr Marek Derenowski
 • dr Magdalena Pospieszyńska-Wojtkowiak
 • dr Adam Świątek
 • dr Marcin Trojszczak
 • dr  Ewa Urbaniak-Rybicka
 • dr Bartosz Wolski
 • mgr Joanna Buraczyńska
 • mgr Sylwia Dominiak
 • mgr Ewa Konieczna
 • mgr Andrzej Kujawski
 • mgr Bożena Miastkowska
 • mgr Agnieszka Namysł
 • mgr Elżbieta Wilińska–Hajewska

 

Filologia germańska

 • prof. zw. dr hab. Roman Lewicki
 • dr hab. Marta Woźnicka
 • dr Joanna Chojnacka-Gärtner
 • dr Grażyna Lewicka
 • dr Grzegorz Pawłowski                      
 • dr Anna Stolarczyk - Gembiak   
 • mgr Dariusz Dolatowski
 • mgr Agnieszka Matyba