Uczelnia
Slider

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla instytucji akademickich w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach licencji krajowej. Można z nich korzystać na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu rozmieszczonych w Bibliotece PWSZ w Koninie oraz w sieci uczelnianej.

Zachęcamy również do korzystania z zakupionych przez Bibliotekę źródeł elektronicznych:
     Ibuk.pl

 
Oferujemy także dostęp do korzystania z Platformy Internetowej CEON tworzonej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Koputerowego UW (ICM) umożliwiającej dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych:
Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych
abstraktowych i pełnotekstowych z różnych dziedzin wiedzy w otwartym dostępie.